Advokatska kancelarija Radulović

Nužna odbrana duše

Advokat Ilija Radulović ...

TERROR LUCIS

Terror lucis ...

Sud za 15. i 16. mart zakazao završne reči u procesu S. Cvjetanu

Čitanjem nove, precizirane optužnice, pred Okružnim sudom u Beogradu završen je dokazni postupak u slučaju Saša Cvjetan Bivši pripadnik jedinice ...

Ako nema pravne države, to se zove diktatura

Sudija, međutim, ima za pretpostavljenog veličanstvo koje se zove zakon. I nikog više! Ne može ministar pravde da pokreće inicijativu za razrešenje sudije zbog toga što je doneo ovakvu ili onakvu presudu, pogotovo što je ta presuda nepravosnažna, još nije snabdevena "žigom pravosnažno presuđene stvari".

Osnovno obeležje sudijske funkcije je njezina nezavisnost, samostalnost, nesmenjivost i nepokretnost. Sudiji je jedino zakon pretpostavljen. I predsednik države se nalazi pod jurizdikcijom zakona i Ustava, i odgovara parlamentu.

Sudija, međutim, ima za pretpostavljenog veličanstvo koje se zove zakon. I nikog više! Ne može ministar pravde da pokreće inicijativu za razrešenje sudije zbog toga što je doneo ovakvu ili onakvu presudu, pogotovo što je ta presuda nepravosnažna, još nije snabdevena "žigom pravosnažno presuđene stvari".

Jedino drugostepeni, žalbeni sud može da utvrdi određene protivzakonitosti, ali to ne može da bude razglog za pokretanje bilo kakvog disciplinskog postupka.

Sudska vlast mora da bude samostalna i nezavisna, apsloutno ne sme da zavisi od izvršne vlasti. Ministar pravde je jedan od 25 članova kabineta vlade, koja je izvršna vlast, i koja ne može da bude iznad sudske vlasti. Ako sudska vlast nije samostalna, autonomna, apsolutno autoritativna, onda nema pravne države. Znači, ako nema tri atributa vlasti - zakonodavne, izvršne i sudske, onda nema pravne države. A, ako nema pravne države onda imamo diktaturu. U reizboru su dobre, najbolje sudije zamenjene, uglavnom, poslušnim sudijama. A, sudija koji nije nezavisan, običan je referent za izricanje kazni. Ovo je Hirošima sudstva, nezavisne sudske vlasti, jer se pretvorila u administrativno-tehničko činovništvo. To nije smelo da se desi. Ovde je razlog za opoziv svih koji su izvršili ovaj protivzakonit i protivustavni napad na sudiju.

advokat Ilija Radulović

objavljeno u SVEDOK-u, 27.04.2010.