Advokatska kancelarija Radulović

Nužna odbrana duše

Advokat Ilija Radulović ...

TERROR LUCIS

Terror lucis ...

Sud za 15. i 16. mart zakazao završne reči u procesu S. Cvjetanu

Čitanjem nove, precizirane optužnice, pred Okružnim sudom u Beogradu završen je dokazni postupak u slučaju Saša Cvjetan Bivši pripadnik jedinice ...

Eseji

Ono što je Bog u svemiru to je zakon u državi

06.11.2014.

Nema istinitijeg i boljeg predstavljanja od onog u smislu jevandjeoskog parametra "prepoznajte ih po plodovima njihovim", s tim što se ...

opširnije >>

Ako nema pravne države, to se zove diktatura

06.11.2014.

Sudija, međutim, ima za pretpostavljenog veličanstvo koje se zove zakon. I nikog više! Ne može ministar pravde da pokreće inicijativu ...

opširnije >>

PREGOVARAJMO, ALI SE NE SVADJAJMO!

06.10.2014.

Iz heksagona prirodnih prava, kao što su to pravo na život, pravo na imovinu, pravo na slobodu, pravo na pravdu, ...

opširnije >>

VEĆINA NIJE ISTINA

22.09.2014.

Na osnovu pravosnažne Presude Okružnog suda u Novom Sadu, K.2o5/o7 od o4.jula 2oo8.godine, osudjen je M.R. na 9 godina zatvora ...

opširnije >>

TIHI GLAS JE GLAS GOSPODA!

22.09.2014.

„ODVJETNIČKE GODINE“ Josipa Muselimovića su Sikstinska kapela slika iz prošlih, sadašnjih i budućih sudnica. Ove sudničke slike su stvarane ...

opširnije >>

SVETLO SVETLI I U TAMI

22.09.2014.

Od detinjstva sam duhovno ukorenjen u jevanđeoske istine da ko sije u Duh, od Duha će požnjeti život večni i ...

opširnije >>

NEKA KAZNA NE BUDE VEĆA OD KRIVICE

22.09.2014.

Na osnovu Presude Okružnog suda u Novom Sadu broj Km-4/2ooo od 19.aprila 2ooo.godine Osudj.S.J.proglašen je krivim za dva krivična dela ...

opširnije >>

TERROR LUCIS

22.09.2014.

Jedna hristolika, otvorena, vaseljenska, upućujuća, izabrana, elitistička, aristokratska, uspravna i spasavajuća misao vidi da je Tihi Glas, Glas Gospoda; da ...

opširnije >>

JEDAN MOŽE BITI VREDNIJI OD DESET HILJADA DRUGIH!

22.09.2014.

Starozavetno Nebo kaže: »Što je bilo to će biti, što se činilo, to će se činiti, i nema ništa novog pod ...

opširnije >>

Posle Sablje neka bude Zakon

22.09.2014.

Elektro-štampani mediji svedoče, ovih dana, da Izvršna vlast i Sudska vlast “uljegoše u krupne riječi” u vezi Načela sudske nezavisnosti, ...

opširnije >>

ŽALBA protiv Presude Višeg suda u Beogradu

22.09.2014.

Ovu Presudu pobijam zbog: 1.bitne povrede odredaba krivičnog postupka; 2.povrede krivičnog zakona; 3.pogrešno i nepotpuno utvrdjenog činjeničnog stanja. ...

opširnije >>

GRADILIŠTA SMRTI SU GRADILIŠTA PROFITA

22.09.2014.

Na osnovu izvedenih dokaza proizilazi da nema dokaza da je Opt.GORAN MUGOŠA izvršio krivično delo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika ...

opširnije >>

BITI ČOVEK!

22.09.2014.

Mark Aldanov, u knjizi „MISLILAC 1793 do 1821“, kaže: „U Francuskoj se dogodilo samo da je jedna grupa ljudi zameniladrugu ...

opširnije >>

JEDNO JE ONO ŠTO NAM TREBA!

22.09.2014.

Na početku je čovek, kaže Talmud, video kroz vremena i oko mu je dosezalo do poslednjeg vremena, jer je Svetlost ...

opširnije >>

ADVOCATUS DEI ET ADVOCATUS DIABOLI

22.09.2014.

Iz heksagona prirodnih prava, kao što su to pravo na život, pravo na imovinu, pravo na slobodu, pravo na pravdu, ...

opširnije >>