Advokatska kancelarija Radulović

Nužna odbrana duše

Advokat Ilija Radulović ...

TERROR LUCIS

Terror lucis ...

Sud za 15. i 16. mart zakazao završne reči u procesu S. Cvjetanu

Čitanjem nove, precizirane optužnice, pred Okružnim sudom u Beogradu završen je dokazni postupak u slučaju Saša Cvjetan Bivši pripadnik jedinice ...

GRADILIŠTA SMRTI SU GRADILIŠTA PROFITA

Na osnovu izvedenih dokaza proizilazi da nema dokaza da je Opt.GORAN MUGOŠA izvršio krivično delo ratnog zločina protiv ratnih zarobljenika iz čl. 144 KZSRJ u vezi čl. 22 KZSRJ-a, pa predlažem, u smislu čl. 355 tač. 3 ZKP-a , da ga oslobodite od ove Optužbe!

Naime, “što je bilo, to će biti, što se činilo, to će se činiti, ništa novog nema pod Suncem “, ili, nihil novum sub sole, kaže Knjiga Propovednikova !

‘’Ako li ko misli da što zna, ne zna još ništa kao što treba da zna’’, govori apostol Pavle upozoravajući na ograničenost euklidovskog uma i skučenost trodimenzionalne osmatračnice.

Ovaj svet je jedan Magbet, s obzirom da orkani mržnje, samuni besa, uragani životinjskih nagona cuname, raspojasano, neobuzdano i divlje vitlaju ovim svetskim prostorima. Zlo je jače od dobroga ! Čudovište rata još nikako da se najede ! Kažu da je bilo 35oo ratova za 15o godina mira, ili, 9o godina ratova za 1o godina mira !

Dakle, velika se krvnina plaća za ovako mali život. Ovako se radi još od Ninive, i od Vavilona, i od Persepolisa, i od Atine, i od Rima. Ceo svet je na crnoj berzi! On je postao ad, pokor, pustoš, zemaljska konjušnica, blato, prevara, laž, nasilje, zločin, otimanje, moć sile, urlik, buncanje, stropoštavanje katedrala i crkava, prosipanje mozgova, prokletstvo, užas, proklinjanje, obmana, plug avionskih teških bombi, ruljokratija, ludnica, klanica, pljačka, Arhidemon, robijašnica splačina, tamnica !

Ako pozoveš svet na mržnju i otimačinu eto ti krda nevaljalaca; pozoveš li ga na ljubav, trpeljivost i mir u ovome životu, raspeće te na krst, ili, poslaće te na posmatranje. Parola mržnje i laži nalazi pristalice; parola istine i stvarnosti nimalo ne uspeva !

Jedan od uspešnijih američkih Predsednika, RONALD REGAN, na sesiji Medjunarodne asocijacije šefova policije u Novom Orleanu, 3o.septembra 1981.godine, reče :

“Zastrašujuća činjenica naše stvarnosti sastoji se u tome što, bez obzira na reči svih članova vlade, bez obzira na sva istraživanja i analize visokih komisija, bez obzira na sve programe od 14 tačaka i objave rata kriminalitetu, on nastavlja da nezadrživo raste, a zajedno s njim rastu razočarenja, strah i revolt gradjana.Za proteklih 1o godina broj krivičnih dela sa primenom nasilja poznati policiji, narastao je za 59%, a 53% naših gradjana izjavljuju da se posle zalaska Sunca boje sami izaći na ulicama. 85% Amerikanaca kažu da ih sada kriminalitet više uznemirava nego što je to bio slučaj pre 5 godina.

Kriminalitet u Americi je postao epidemijom!

Svake godine on odnosi živote 23.999 Amerikanaca. Pogadja skoro svaku treću američku porodicu i dovodi do finansijskog gubitka od najmanje 8,8 milijardi dolara godišnje !

Samo za ovo vreme, dok se nalazim ovde sa vama, biće ubijen jedan čovek, 9 žena biće silovano, 67 Amerikanaca biće žrtve razbojništva, na 97 ljudi izvršiće se ozbiljni napadi , a po stanovima desiće se 389 kradja !

Ovo će se sve dogoditi u ovih proteklih 3o minuta ! “

Ova kriminalno-kriminološko-penološka istina potvrdjuje da samo jedna pravno ignorantska , neznalačka, primitivna, divlja, podrumska, mračna, lažna, obmanjujuća, zasenjujuća, koristoljubiva i protivzakonita misao može da traži rešenje ove patološke društvene pojave (kriminala) u Kazni, a ne u kriminološkoj istini da je carstvo privatne svojine roditelj ovog državnog (pentit) kriminala. Kriminološki je aksiom da tzv. državni i organizovani kriminal nije postojao , niti je mogao postojati u vladavini društvene svojine.

No,ovaj moderni političko-birokratsko-aparatno-juridički klerikalizam predstavlja isprojektovani i planirani desant na nezavisnost sudstva, a ne stvarnu borbu protiv kriminala!

Ove kriminološke refleksije predstavljaju samo adekvatnu aplikaciju kriminoloških znanja i saznanja a ne izraz neke ideološke nostalgije !

Ako je ova istina potvrdjena na Pravnom Krovu sveta, a vidimo da jeste, onda ona važi, itekako važi u njegovom Podnožju !

To je razlog zašto će za Ničeom poći jedva sam Niče; za Geteom poći će njih nekoliko; za Tolstojem poći će njih nekoliko stotina; za Hitlerom , Staljinom i Čerčilom poći će nekoliko miliona !

Zatrubilo je svih SEDAM ANDJELA iz Otkrovenja Jovanovog, s obzirom da je Zemlja postala ludnica i najmanje pametni je vode !

Govor iz Gorućeg Grma zamenjen je Govorom Ulice, Aristokratija je zamenjena Ruljokratijom.

Uostalom, ni jedno vreme u poslednjih 25oo.g. ne poštuje heksagon prirodnih prava, niti Magna carta libertatum iz 1215.g., niti Habeas corpus act iz 1679.g., niti Opštu deklaraciju o pravima čoveka i gradjanina od 26.VIII 1789.g., niti jurističku maksimu da je “pravo umetnost dobrog i pravičnog “ , ili, ius est boni et aequi, niti da je pravo nauka o pravednom i nepravednom pošto se saznaju i upoznaju božanske i ljudske stvari (Ulpinian ), s obzirom da je ovo vreme jeringovskog shvatanja prava “da je pravo politika sile”, ili, geringovskog koncipiranja prava kao “prava uništavanja i istrebljenja”, ili, lenjinovskog shvatanja prava kao “prava uništavanja, pljačkanja i rušenja”, ili, trockističkog shvatanja prava kao “prava gvoždja i krvi”, ili, dantonovskog poimanja prava da “neće suditi kralju, nego će ga ubiti”, ili, shvatanja prava kao celishodnosti ili činodejstvovanja interesima dana ( Nikolaj Vasiljevič Kriljenko ), ili, shvatanja prava da je pravo ubijanje neprijatelja,koje je zastupao arhandjel smrti francuske revolucije, Sen Žist, ili, kafkijanskog shvatanja prava da je “sud nepristupačan dokazima, pošto razlozi nemaju vrednost imajući u vidu da im je pretpostavljena potreba za osudom”, ili, da je pravo zapravo pravo bezakonja koje služi interesu manjine.

Ovo je vreme’’Mrtvog doma’’, ili, ‘’Proklete avlije’’,ili,’’Golog otoka’’,ili,’’ Gvantanama’’.

U ovom vremenu čitavu je svetlosnu godinu udaljena ona misao zabeležena na jednom spomeniku, koja glasi:

“Stranče, kada dodješ u Spartu reci Spartancima da smo sa Leonidom poginuli boreći se za zakone Sparte” !!!

Ovu misao mogu da nose još samo Advokati na ovom državnom prostoru, s obzirom da se ovde ljudi još uvek pozdravljaju hrišćanskim pozdravom :

“Bog vam pomogao, ili, Pomoz Bog “!

Nažalost,ljudi Evrope se pozdravljaju drukčijim pozdravom (od 25.avgusta 19oo godine kada je Fridrich Nitsche umro, u Vajmaru ), pozdravom nihilizma:

“Bog je mrtav” !

Ovaj naš pozdrav predstavlja metafizički podvig i metafizički izlaz iz ove naše “ladjice grdnog stradanija” našeg advokatskog poziva. To su oni trenuci kada poverujemo i verujemo da je Sen Žist, taj arhandjel smrti francuske revolucije, verodostojno rekao za zauvek:

“Sve su presude već donete, na procesu se imaju samo objaviti “!

Zaista,ovaj naš advokatski metafizički izlaz predstavlja podvig imajući u vidu da je lovćenski pesnik za ovaj državni prostor rekao :

“Zemlja mala, odsvud stiješnjena,
S mukom jedan jedva ostat može,
Kakve sile put nje zijevaju” !

Ipak, u ovim magbetovskim vremenima možemo da se sklonimo u Božiju Riječ kao u Nojevu barku verujući da što god zatražimo verujući da ćemo to i dobiti !

Naravno, znamo da demokratija nema nikakve veze sa samoupravom naroda, nego predstavlja samo laž moćne manjinske grupe državne uprave i karakteristični oblik državne terorističke manjine imajući u vidu da živi na osnovnoj laži da je stvoren izbornom voljom većine !

Celokupna demokratija 20.veka obeležava sofizam kako zaverenici neznatne manjine uspevaju da svoju volju prikažu kao mišljenje većine.

Revolucije, evolucije, ideologije, nacionalizmi, pogledi na svet, filozofije, demokratije predstavljaju samo formule za ostvarivanje totalne laži života.One se služe rečima koje lebde daleko iznad života i one nisu ništa drugo do ideali koji se ne mogu realizovati, jer i ne postoje zato da bi se realizovale, nego služe kao taktika skrivanja i prikrivanja zločinačke stvarnosti u obliku zločina, laži, nasilja, korupcije, bezakonja, nepravde, vladavine manjine i njenog interesa.

Laž vlada, ubija, otima, osvaja, ratuje, bogati, uspeva, blješti, govori, sudi, osudjuje, kažnjava, nagradjuje, bira, čaroliše i opsenjuje.

Zašto?

Zato što se ne menja odnos izmedju bogatih i siromašnih u korist siromašnih nego se menja u korist bogatih. Taj odnos izmedju bogatih i siromašnih je takav
da 1o% gradjana sveta poseduje 9o % svetskih materijalnih dobara dok 9o % gradjana sveta poseduje onih preostalih 1o % materijalnih dobara !

Iz tih razloga, Mark Aldanov je u pravu kada kaže :

“U Francuskoj revoluciji se dogodilo samo to da je jedna grupa ljudi zamenila drugu i otela joj vlast. Razume se da tu smenu možemo nazvati Revolucijom !”

Ali, ova Revolucija nije izmenila, rekoh, odnos izmedju bogatih i siromašnih u posedovanju svetskih materijalnih dobara !

Ako je to tako, a vidimo da jeste, onda proizilazi da u ovakvoj vladavini manjine ne može Sud odigrati ulogu Suda Zakona, nego jedino ulogu Suda Potrebe, alias rečeno, Suda Bezakonja !

Tako je na svetskom Krovu Sveta, tako je u njegovom Podnožju !

U ovom Branilačkom poslu najveća je vrednost kada nemoguće pretvorimo u moguće, s obzirom da na taj način isprečujemo zakonitu ulogu Suda Zakona protivzakonitoj ulozi Suda Potrebe ! Ovakav advokatski napor igra ulogu onog čarobnog pravnog Mojsijevog Štapa !

Kada se snima jedan film, onda se naruči scenario, scenario se predaje režiseru, režiser pronalazi glumce dodeljujući im već napisane i odredjene uloge !

Režiseri i Scenaristi nikada se ne pojavljuju u svojim filmovima !

Ko su scenaristi i režiseri današnjih svetskih “Ovčara” i ove naše “Ovčare” o kojoj već nekoliko godina raspravljamo pedantno, ozbiljno, dobronamerno, savesno, studiozno ?!!!

GLOBALNI MOĆNICI !

Recimo,Direktor CIA , ALEN DALAS, otvoreno, sasvim otvoreno je saopštio, 1945.godine, projekat svetske vlasti i rušenja Rusije, ovako:

’’Posejavši u Rusiji haos, mi ćemo, neprimetno, zameniti njihove vrednosti lažnim i nateraćemo ih da u te lažne vrednosti veruju.Kako?Naći ćemo svoje istomišljenike, svoje pomoćnike i saveznike u samoj Rusiji.Malo-pomalo, po etapama, rasplamsavaće se, po svojim razmerama, grandiozna tragedija pogibije najnepokornijeg naroda na svetu, definitivnog i nepovratnog gašenja njegove samosvesti.

Iz literature i umetnosti, na primer, mi ćemo postepeno zatrti njihovu socijalnu suštinu.Odviknućemo umetnike i uništiti u njima želju da se bave prikazivanjem i istraživanjem tih procesa, koji nastaju u dubini narodnih masa.Literatura, pozorište, bioskop, sve to će da prikazuje i veliča najniža ljudska osećanja.Mi ćemo, na svaki način, podržavati i uzdisati tzv.stvaraoce koji će gajiti i utiskivati u ljudska saznanja kult seksa, nasilja, sadizma, izdaje-jednom rečju svakakav nemoral.

U upravljanju državom stvorićemo haos, zbrku.Mi ćemo neprimetno, ali, aktivno i neprekidno, doprinositi samovolji činovnika, onih koji primaju mito, bezprincipijelnosti.Birokratizam i ženskaranje proglasićemo kao dobročinstvo.Časnost i poštenje biće ismejavani i nikome neće biti potrebni, pretvoriće se u recidiv prošlosti.Prostakluk i drskost, laž i prevaru, pijanstvo i narkomaniju, životni strah jednih od drugih, i bezstidnost, prevara , nacionalizam i neprijateljstvo naroda, a pre svega, neprijateljstvo i mržnju prema ruskom narodu:Sve to ćemo vešto i neprimetno kultivisati.

I samo poneko, shvataće, ili, razumeti šta se dešava.A te ljude stavićemo u bezpomoćni položaj, učinićemo ih smešnim.Naći čemo način da ih oklevetamo i proglasimo ih otpadnicima društva.

Čupaćemo društvene korene, banalizirati i uništavati osnove narodnog morala.Na taj način, remetićemo pokoljenje za pokoljenjem.Usmerićemo se na osobe još u dečjem uzrastu i glavnu pažnju posvetićemo omladini, kvariti je, goniti na razvrat.Napravićemo od njih cinike, prostake, kosmopolite.

Eto, tako ćemo uraditi.’’

Ruska agencija RBC i poznati publicista V.AŠUROV, na Konferenciji o medjunarodnom terorizmu u Moskvi, u maju mesecu 2004.godine, obznanili su ovu poznatu (nedemantovanu) IZJAVU!

To je IZJAVA de facto Velikog Inkvizitora, koji smatra da mi treba da živimo napušteni od istine!

Uostalom,svet se ne poziva na istinu, nego na većinu!Većina se pribavlja na taj način da onaj ko ne stane na stranu sveta, njemu su uskraćene mogućnosti
života, žigosan je kao pobunjenik i isključen iz društva.Mišljenje većine nema nikakve veze sa istinom, ali to mišljenje vrši funkciju istine u korumpiranoj zajednici( Bela Hamvaš, ‘’PATAM’’, Strana 28).

Na mesto Velikog Inkvizitora danas je već stupio na scenu Aparat.U vladavini Aparata ne treba ni propovedati, nije potrebna ni idelologija, s obzirom da je on bez odgovornosti, bezličan, neuhvatljiv, bez ideja, bez slave.Automatski uništava čovekovu svest i ponos. Isti čovek postaje , u istom trenu, dželat i robijaš, diktator i prognanik.

Ako je zaduženje Velikog Inkvizitora bilo da se umeša tamo gde se pojavi svetlost i da je ugasi, Aparat je stvorio takav sistem koji je unapred sprečavao pojavu svetlosti pronalazeći formule za proslavljanje mraka, neistine i ropstva.

Takav slučaj desio se u našem slučaju !

“Ovčare” su tzv.Gradilišta Smrti, koje se projektuju, otvaraju i stvaraju po čitavom svetu radi ostvarivanja profita Trijadnih društava i Trijadnog čoveka !

Tačno se zna kada će se pojaviti jedna “Ovčara” i kada će se ona ugasiti i zameniti sa Gradilištem Profita !

Naravno, nisam ksenofobičan čovek, niti oknofobičan čovek!

Naprotiv !

Kao čovek mogu da se označim kao neko ko pripada sendžonpersovskom poimanju sveta, s obzirom da je ovaj čuveni francuski pesnik i ministar prosvete (kulture ) , ALEKSIS LEŽE rekao :

“Stanujem u svom prezimenu, iz svog sam jezika , nemam druge prave otadžbine sem svojih ideja, a osećam se kod svoje kuće jedino u okrilju duhovnih porodica koje sam sam izabrao “.

To je misao čoveka koji je dobio Nobelovu nagradu za lokarnsku politiku mira zajedno sa Aristid Brijanom i Jozefom Štrozemanom !

I Dante Aligijeri se pridružuje ovom logosnom shvatanju sadržine pojma nacije i otadžbine rekavši:

‘’Za ljude nije otadžbina mala zemlja u kojoj je rodjen, nego ceo svet, kao što je za ribe ceo okean i za ptice ceo vazduh’’.

Pripadam ovoj religiji univerzalnosti, ili, religiji čovečanstva kao što pripada svaki istinski hrišćanin imajući u vidu da kod njih nema “ni Grka, niti Jevreja, niti bogatih , niti siromašnih, niti muških, niti ženskih, jer su svi oni skupa JEDNO “.

Zato je napisana ona čuvena enciklika Ut unum sint, ili, Da budemo JEDNO!

No,na ovoj svetskoj državnoj parceli, dakle, Srbiji desio se iustic mort u odnosu na DRAGUTINA DIMITRIJEVIĆA zv. APISA, s obzirom da je nevino osudjen da je u Ostrovu, 12.septembra 1916.godine, pokušao atentat na regenta Aleksandra Karadjordjevića. Odmah je pritvoren, a onda je 13.juna 1918.godine, u o4.47 h, nakon što ga je pričestio protostavrofor, ZDRAVKO PAUNOVIĆ,streljan !!!

Ova žrtva i pravednik pridružio se bogatoj ogrlici protivzakonitih presuda u svetskoj istoriji prava kao što su to presude u odnosu na Hrista, ili, u odnosu na Sokrata, ili, u odnosu na Tomasa Mora, ili, u odnosu na Galilea Galileja, ili,u odnosu na Džordana Bruna , ili, u odnosu na Slobodana Jovanovića, ili , u odnosu na Milovana Djilasa, ….

Sudsko ubistvo uvek se dešava kada je bilo koji čovek osudjen bez dokaza !

Zašto se to dešava ?!

Platon uvodi u svojoj državi pravo da političari lažu u opštem interesu; Makijaveli ide dalje dajući im pravo da ubijaju i da pljačkaju ukoliko je to u opštem interesu čiju sadržinu oni sami odredjuju; Žorž Sorel , u svom kapitalnom delu Reflexion sur la violance, ili, Razmišljanje o nasilju, uvodi i legalizuje pravo na magnum crimen !

Zato je potpuno juristički prirodno, normalno i životno da ono što se dešava u zemlji Hegela, u zemlji Mikelandjela, u zemlji Goje, u zemlji Andre Malroa, u zemlji Puškina i Dostojevskog, u zemlji Orfelja i Pitagore, u zemlji Tota, u zemlji Zaratustre, u zemlji Lao Cea da se to i kod nas dešava!

Znači,ovim apologetskim slovom ne crtam nikakve demarkacione linije u primeni zakona, Mi i Oni, nego govorim o tome da Aristotel nije bio u pravu
kada je pre 23 stoljeća egzaltirano, romantičarski, zaneseno i pogrešno rekao da “ići sudiji znači ići pravdi” imajući u vidu da nam život kaže pravilno i potvrdjeno da “ ići sudiji znači ići celishodnosti” pošto je očigledno da profani interes vlasti igra lažnu ulogu sakralne žrtve!

Jednostavno, znanje, istina, pravda, pravna država, zakonita država, sud zakona, to je manjina, to je izuzetak, to je aristokracija, to je vapaj za Nebom, to je de facto pravni Ikarov let !

Ovu jurističku digresiju izrekao je jedan nepodnošljivi profesionalni strah da će se ovde desiti Sud Potrebe, s obzirom da su Punomoćnici Žrtava ,ili, Pravednika otvoreno napadali ukidajuće Rešenje Vrhovnog suda Srbije. Svako
Rešenje Vrhovnog suda Srbije treba da predstavlja Pravni Sakrament, nešto sveto, izuzetno, posebno, naročito, nedodirljivo, oltarsko ,nešto što se bezuslovno poštuje i o čemu se ne može kritički govoriti, jer ima rang i čin pitagorejskog ipsi dixita, ili, papske nepogrešivosti ex catedra!

Ovakva ocena proizilazi iz vladavine hijerarhije !

Lao Ce izriče Tao, Zaratustra izriče Ašu, Manu i Veda izriču Ritu, Pitagora izriče Večni Red Brojeva, Platon izriče Aleteju, dakle, sve ove spiritualne esencije izriču Duhovnu Hijerarhiju.

Završna Reč Punomoćnika Žrtava i Pravednika asocirala me na ono nadobudno, silničko, hibrično, naduto, nediplomatsko i neučtivo ponašanje Ambasadora svetskih moćnika u našoj Otadžbini kada se protivzakonito mešaju u imenovanju i postavljanju naših Vlada, ili, kada oni traže od Premijera naše zemlje da zajednički večeraju !

Medjutim,oni dobro znaju da Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država ima devet sudija, dakle, devet pravnih bogova čija su imena nedodirljiva, sakramentalna, nesporna, nekontraverzna, uzdignuta, pijedestalna i čije se odluke dočekuju sa istim onim poštovanjem sa kojim su učenici, rekoh, dočekivali Pitagoru , govoreći:

“Ipse dixit”, ili,” On je rekao “ !!!

Ovi Pravni Bogovi rade do 85.godine života, niko ih ne sme povrediti, niti
uvrediti, niti omalovažiti,niti pokrenuti, niti na bilo koji način uznemiriti , jer imaju duhovni i profesionalni rang SEDMOG MUDRACA !

Završna Reč ovih Punomoćnika govorila je sa krajnjim podcenjivanjem o Pravnim Bogovima na ovom našem srpskom državnom prostoru uprkos tome što sam sasvim siguran da je Zakon veći Stranac u Sjedinjenim Američkim Državama, nego što je to u Srbiji !

U ovom kontekstu očigledno je da nema dokaza da je Opt. GORAN MUGOŠA izvršio krivično delo iz ove Optužnice !

Ovakav zaključak proizilazi iz svedočenja DRAGUTINA BERGHOFERA !

Treba upamtiti ovo ime, zauvek i za večnost, imajući u vidu da je izašao iz rata, onako kako se ne izlazi iz rata, bez ikakve mržnje. Ostao je u ljubavi, ostao je u svetlosti, ostao je na putu, ostao je u istini, ostao je u životu, ostao je u smislu, ostao je u realizaciji, ostao je u spasenju, ostao je Čovek, koji hoće da bude večnost pred Bogom umesto da bude prolazna vest pred čovečanstvom.

Njemu se nije desilo ono što se desilo svedoku ŽARKU KOJIĆU da ga zahvati nepodnošljivo postojanje Mržnje !

Što više mrziš, to više lažeš, kaže Albert Kami !

Svedok DRAGUTIN BERGHOFER svedočio je kao Svedok Istine u Županijskom sudu u Vukovaru !

Ovakvu Presudu Županijskog suda u Vukovaru protivzakonito je potvrdio Vrhovni sud Hrvatske svojim Rešenjem, broj I. Kž.666/oo-7 od o6.studenog 2ooo.godine.

U ovom(beogradskom) krivičnom postupku pojavio se podmetnuti svedok ŽARKO KOJIĆ, koji je svedočio potpuno drukčije u odnosu na svedoka DRAGUTINA BERGHOFERA!

Svedok ŽARKO KOJIĆ nije svedočio u krivičnom postupku koji se vodio pred
Županijskim sudom u Vukovaru, niti se pojavio ikada na bilo kojem glavnopretresnom ročištu u Okružnom sudu u Beogradu - VEĆE ZA RATNE ZLOČINE !

Ovaj podmetnuti svedok, ŽARKO KOJIĆ, mogao je da dodje na bilo koje glavnopretresno ročište pred ovim Sudom kao što je to uradio svedok DRAGUTIN BERGHOFER, pa bi ovo dobro Sudsko Veće bilo u boljoj mogućnosti da primenom načela usmenosti i neposrednosti kvalitetnije, svestranije, dublje, šire, složenije, celovitije i neposrednije oceni verodostojnost njegovog Iskaza.

Nisam pristalica u psihologiji tzv. bihejviorističkog metoda ocenjivanja iskaza verodostojnosti Svedoka , ali smatram da je neposredno saslušanje svedoka condictio sine qua non , ili, uslov bez koga se ne može zamisliti zakonito ocenjivanje njegove verodostojnosti !

Ljudi ne razgovaraju samo rečima, ne samo materijom, ne samo karijerom, ne samo modusom imanja, ne samo Zemljom, nego razgovaraju energijama, emocijama, dušom, duhom, smislom, istinom, večnošću, Nebom i modusom bivstva.

Ova energetsko-emocionalna komunikacija i veza izmedju Sudskog Veća i Svedoka ne može se zaobići, niti izostaviti, niti preskočiti ukoliko hoćemo da ostvarimo vrhunsko načelo materijalne istine, s jedne strane i ukoliko hoćemo da ostvarimo prvi cilj krivičnog postupka da “niko nevin ne bude osudjen“ sa druge strane.

Uglavnom, na osnovu svedočenja DRAGUTINA BERGHOFERA pouzdano je utvrdjeno da opt. GORAN MUGOŠA nikog od ratnih zarobljenika nije na bilo koji način fizički uznemiravao, niti ih na bilo koji način povredio, ili, lezirao.

Ovaj sukob činjeničnih verzija svedoka DRAGUTINA BERGHOFERA i podmetnutog svedoka ŽARKA KOJIĆA, nesaslušanog na glavno-pretresnim ročištima, trebalo je rešiti u ravni jurističke maksime in dubio pro reo i primenom pretpostavke nevinosti !

In favorem vitae et libertatis et inocencia omnia praesumuntur, ili, sve treba tumačiti u korist slobode, života i nevinosti, rekao je još Ulpianus.

Kažu, ima pravnih slova koja i slepac vidi, pa ovo dobro Sudsko Veće jasno će odrazlikovati probationu vrednost svedočenja DRAGUTINA BERGHOFERA u odnosu na trojansko svedočenje ŽARKA KOJIĆA !

Ko ima posvećeno neuropsihijatrijsko znanje može potpuno da razume ovaj lažni iskaz svedoka ŽARKA KOJIĆA, koji je iz rata izašao sa nepodnošljivim afektom mržnje u odnosu na Opt. GORANA MUGOŠU!

Teško je živeti u mraku, u bespuću, u stranputici, u pustinji, u sahari, u nerealizaciji, u Ahrimanskoj egzistenciji.

Ovakva njegova tragedija je normalna neuropsihijatrijsko-psihičko-psihološka posledica preživljenog rata !

Herman Hese napisao je tone i tone knjiga o negativnom uticaju rata, koji proizvodi kolektivne psihoze u kojima pojedinac prestaje da bude jednina i postaje množina. Množina više nije čovek, nego jedna masa, beslovesna masa, jedno krdo, jedno stado, naoružano instiktima ex gregus, ili, instikt nepodnošljivosti stranca !

Srećom, pored nepodnošljivo loše, nekvalitetne, ružne Kernerove poezije ,”rodoljubive poezije Nemačke “, imamo jednu nadnacionalnu, superiornu, nadrodovsku, nadnarodnu, nadvremensku, nadprostornu univerzalnu poeziju Getea, 1813.godine, koja se ne udvara svome narodu, mraku, nego se udvara istini, celini, životu, svetlosti i smislu postojanja !

Ako postoji lažni, prolazni i bezvredni Kerner, postoji večni, istiniti, univerzalni i osmišljeni poeta sacer , Gete, nadnacionalni, nadprostorni, nadčulni !

Nema dileme izmedju zakona i bezakonja, izmedju istine i laži, izmedju mržnje i ljubavi, izmedju života i smrti, izmedju smisla i besmisla, izmedju večnosti i vremena i izmedju Suda Zakona i Suda Potrebe !

Ratova je bilo i biće ih ubuduće, pa znamo da je mir plemenitiji od rata, ljubav je viša od mržnje, razumevanje je iznad gneva, besa, osvete, resantimana, smisao života je vredniji od života !

Na osnovu iskaza svedoka DRAGUTINA BERGHOFERA pouzdano se može utvrditi da je Opt. GORAN MUGOŠA uzimao novac i nakit, ali da nikog od
gradjana nije tukao. To je najverovatnije razlog da je svedok DRAGUTIN BERGHOFER, u sudskom hodniku, u pauzi sudjenja, prišao i rukovavši se sa Opt. GORANOM MUGOŠOM, rekao:

“ ŽIV BIO” !

Što se tiče SVEDOKA SARADNIKA označenog sa brojem l njemu se kao višestrukom ubici ne može ništa verovati !

Kako sud da veruje SVEDOKU SARADNIKU kao nepristrasnom svedoku kada je jasno da je u situaciji da sam sebe štiti od krivičnog progona ?!!!

SVEDOK SARADNIK kada laže svoje govori, s obzirom da je on izregrutovan medju društvenim grešnicima , koji kada bi se vrednosno ili aksiološki izmerili sigurno bi bili lakši od Ništa !

Ništa ne može da svedoči, nego to može samo čovek ukorenjen u veri u Boga!

Sud Zakona ne može da odkruniše dokaznu vrednost SVEDOKA SARADNIKA broj l nedodirljivošću Pitagore, Heraklita, Lao Cea, Bude i Hrista pošto on dobro zna da od Ništa ostaje Ništa !!!

Ako je neko učestvovao (kao što jeste) u izvršenju povelikog broja najtežih mogućih krivičnih dela, onda je sasvim sigurno da će taj ogrehovljenik uslužiti svojim lažima svaku društvenu potrebu uz obećanu nagradu od 2o godina slobode !

SVEDOK SARADNIK zaključio je ugovor sa Javnim tužiocem radi “služenja djavolu neistine “.Naravno, nije Javni tužilac djavo, nego je djavolska potreba Svedoka Saradnika da pošto-poto izbegne zasluženu kaznu zatvora od 2o godina.

Drukčija je situacija kada je Dr.Faust zaključio ugovor sa Djavolom da bi više znao i saznao, da bi dublje i potpunije sagledao ono što nije znao u cilju da mu Nevidljivo postane Vidljivo !

Takav slučaj nije se desio u ovom slučaju !

Ovaj zaključeni ugovor predstavlja nešto što istinu potpuno kompromituje, relativizuje, pragmatizuje, unižava, ponižava, “niže skota stavlja”, pa ovakav dokaz predstavlja INKVIZICIONI DOKAZ !

Ustvari, ovaj INKVIZICIONI DOKAZ predstavlja jedno palanačko, podmetačko, podrumsko, žbirsko, spletkaroško, proizvoljno, neutemeljeno, konfabularno, jagovsko Hirošimiranje gradjanskih prava i ljudskih sloboda ovog Optuženog,s obzirom da on ne služi načelu materijalne istine iz čl. 17 st. l i 2 ZKP-a, nego služi nepodnošljivoj dnevnopoltiičkoj potrebi vlasti da protivzakonito reši ovaj iznudjeni krivičnopravni slučaj !

Ne sme se dozvoliti da se ovakav SVEDOK SARADNIK podmetne, našem narodu, u obliku jednog lažnog političkog lilihipa, kao što je to pokušao da uradi ministarsko – pravni pontifikat Srbije posle 5.oktobra 2ooo.godine , znajući za misao Milana Jovanovića-Stoimirovića, koja glasi:

“Naš narod ima potrebu za senzacijama, za mitom. Sav je nadahnut nekom željom za praznoverjem, za legendom. Ne voli ni stvarnost, ni cifre, ni dokumentaciju, ni statistiku. Od Turaka i Vizantinaca je nasledio potrebu da veruje u budalaštinu, u apsurde, u nemogućnosti. Treba mu servirati izmišljotine da bi ti verovao !”

Ovu importovanu pravnu podvalu SVEDOKA SARADNIKA treba sačekati i dočekati sa mudrošću keningsbergskog mudraca , Kanta “da politiku treba prilagodjavati pravu, ali ne obrnuto pošto je to gnusno i nemoralno”.

Ovako, iskazi SVEDOKA SARADNIKA predstavljaju, u pravilu , bezlični,imoralni, kvazimodovski, jagovski, potopski , okrečeno belogrobski, odjavolisani,osatanisani, anakondski, orvelovski, irodovski, paukasti, osasti, adski, šeolski, ahrimanovski, životinjsko-farmerski, razbojnički, nasilnički,
teroristički, gernički, kainski, dnevni,lažni,oholnički, samovoljni, idolopoklonički INKVIZICIONI DOKAZ , koji ne može biti Dokaz u Sudu Zakona, nego samo ‘’korisna laž’’ u Sudu Potrebe !

Ovaj SVEDOK SARADNIK broj 1 pripada kategoriji ubica, koji je povredio ŠESTU Božiju Zapovest, koja sotirološki naredjuje:

“ NE UBIJ” !!!

Ako je povredio ovu Šestu Božiju Zapovest, onda je ovom SVEDOKU SARADNIKU neuporedivo bilo lakše da povredi Devetu Božiju Zapovest, koja nas zapovednički uči :

“NE SVEDOČI LAŽNO NA BLIŽNJEGA SVOGA” !

Na ovaj način ne želim da ga povredim, uvredim ili omalovažim, nego samo hoću da pokažem i dokažem da je dokazna snaga njegovog svedočenja krajnje ograničena, slaba, nepouzdana, nesigurna, sumnjiva, neverodostojna, nepotvrdjena, neistinita, promilna i nepostojeća !

Jednom rečju,to je nedovoljni dokaz, ili, semi ploena probatio!

Ograničenost dokazne snage ovog njegovog svedočenja manifestuje se u nespornoj činjenici da se ono može prihvatiti samo u slučaju ukoliko je potvrdjeno drugim dokazima !

Ovo je još jedna ilustracija da se in concreto radi o jednom političkom krivičnom predmetu !

A , politika vodi isključivo računa o interesu, koristi, vlasti, sjaju, blještavilu, moći , imanju, vremenu, prolaznosti, danu, pa političar gleda sudijsku delatnost iz podnožja mraka svoje nepodnošljive potrebe za očuvanjem svoje vlasti !

Političar je čovek Odozdo, Sudija je čovek Odozgo; Političar nosi u sebi Drvo imanja, Sudija nosi u sebi Drvo života; Političar nosi u sebi Korist, Sudija nosi u
sebi Zakon; Političar nosi u sebi vreme u koordinatama Dana, Sudija nosi u sebi vreme u obliku Večnosti; Političar nosi u sebi životni Besmisao “ala vodeni cvet”, Sudija nosi u sebi Smisao života “za sve godine koje će zatim doći”; Političar je farisej koji predstavlja lično dobro kao opšte dobro i svoju korist kao sakralnu žrtvu, Sudija je zakon koji Govori; Političar živi od prilagodjavanja Korupciji, Sudija živi od Rada; Političar gleda na gradjane kao na nešto što je
rodjeno “za bič i jaram”, Sudija gleda na gradjane sa Logosom i Hesedom; Političar nosi šeol, ili, inferno, ili, pakao bogatstva, moći, slavoljublja, častoljublja, sjaja, prolaznosti, čarolije, opsene i besmisla; Sudija nosi u sebi Gloriju siromaštva, ljubavi, žrtve i besmrtnosti!

Ova dva pozvanja su po svojoj prirodi i po svome karakteru u antinomskoj poziciji, pa zato je prirodna vladavina Suda Potrebe u nerealizovanom načelu Podele Vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku!

Poodavno smo izgubili Put, izgubili smo Središte, živimo neposredno u dogadjaju, bez temelja, svrhe i smisla, ali život predstavlja onu nerazjašnjivu čistotu samosvojne svetlosti, koja je iznad svakog smisla i koja u beskrajnosti i beskrajno samu sebe želi . (Bela Hamvaš)

Onaj koji razlikuje, taj dobro misli, ko dobro misli, taj dobro procenjuje, ko dobro procenjuje, taj dobro sudi !

Ova misao ne može da veruje Scenaristi i Režiseru ove rušilačke “ Ovčare” , niti Scenaristima i Režiserima ostalih svetskih “Ovčara” imajući u vidu da oni
bombardovanje Srbije , Iraka i Avganistana , koje je izvršeno protivno svakom slovu morala i svakom slovu medjunarodnog javnog prava, označavaju kao čin i akciju “Milosrdnog andjela Srbije “ ,ili, “Milosrdnog andjela Iraka” , ili, “Milosrdnog andjela Avganistana” u ime Varavine nepodnošljive potrebe za energijom, gasom, naftom i geopolitičkim sferama.

Podmeću se gradilišta smrti; podmeću se sukobi interesa; podmeću se svadje; podmeću se krivice, sankcije i kazne; podmeću se nezavisne Crkve; podmeću se nezavisne države, podmeću se zakoni koji su manifestacija sile i nasilja; podmeće se celishodnost kao zakonitost; podmeće se žrtva i pravednik kao okrivljeni; podmeću se nasilnici i zločinci kao Sudije i Tužioci; podmeću se lažni procesi; podmeću se lažni iskazi kao verodostojni, istiniti i odlučni; podmeće se “život smrću” kao “pravi život”; podmeće se većina kao istina; podmeće se celishodnost kao zakonitost; podmeće se Sud Potrebe kao Sud Zakona;podmeće se Pravna razbojnička Pećina kao Sudnica; podmeće se interes Manjine kao opšti interes Većine.

Večni su Irodi, Pilati i Kajafe, večna je krucifikacija (raspeće) Istine !

Pametnom je dosta, ili, sapienti sat !

Da zaključim :

Scenarista i Režiser ove” OVČARE” je prikazao Zlo 666,ili, Aparat Profita !Ni jedan od predstavnika ovog Zla i ovog Aparata ne nalazi se u ovoj Sudnici mada su odigrali ulogu protivzakonitog rušioca SFRJ-e!

Nije sporno da je magnum crimen učinjen na Ovčari, niti je sporno da ga treba itekako osuditi i kazniti, ali je sporan njegov personalni aspekt. Verujem do ubedjenosti da ni jedan od ovih optuženih lica nije učestvovao u ovom Velikom Zločinu, jer materijalna istina ne može se pouzdano utvrditi na osnovu Svedoka Saradnika !

Čovek može da bude trska Paskalova; Čovek može da bude sirak tužni bez igde ikoga Njegošev; Čovek može da bude ničevo svih Rusa; Čovek može da bude
san svih Španjolaca; Čovek može da bude tajna Šekspirova; Čovek može da bude magla Unamunova; Čovek može da bude zrno peska na obali mora Miloša
Crnjanskog; Čovek može da bude jesenji list na grani Hiperboreje; Čovek može da bude plemenito i veliko delo Sofokla ; Čovek može da bude borac Getea, Čovek može da bude iluzionista “čovečne, pravedne, prosvećene vlasti” Dobrice Ćosića; Čovek može da bude Adam Kadmon , ili, Čovek Večnosti !

Ako je Svedok Saradnik broj 1 klao ljude na “Ovčari”( kao što to sam priznaje) , onda je sasvim izvesno da će in concreto lagati kada mu je to laganje potrebno da se oslobodi od zaslužene kazne od 2o godina zatvora !

Onaj koji je klao ljude ne može verodostojno, istinito i pouzdano da svedoči , niti da sudi onome koji nije nikoga niti zaklao, niti ubio, niti telesno povredio !

Na ovoj dilemi ne radja se Hamlet!

Ustoličavanje Svedoka Saradnika broj 1 u krucijalnog svedoka ovog krivičnog predmeta značilo bi de facto i suštinski da odbrana teritorijalnog prostora svoje otadžbine predstavlja Ratni Zločin, jer ovaj dokaz predstavlja INKVIZICIONI DOKAZ pošto iz njega izbija mrak i tama Laži!

Prirodno je da gradjani jednog teritorijalnog prostora vole taj prostor, jer je nastanjen ljudima, uglavnom i pretežno, po krvnom srodstvu.To je ono ljudsko povezivanje o kome govori Rudolf Štajner, etnozof, rekavši:

“Ja i Adam smo Jedno “!

Jedna od najznačajnijih maksima rimskoga prava ocenjuje:

‘’Salus populi suprema lex’’,ili, spas otadžbine je najviši zakon’’!!!

Ova ljubav prema svome teritorijalnom prostoru ne isključuje ni promilno ljubav prema ljudima druge rase, vere i nacije, niti isključuje mogućnost izgradnje civilne države, niti gradjanskog društva!

Scenarista i Režiser ovih svetskih “OVČARA” uvek kažnjava kada se povredi , uvredi i ne poštuje njegova tzv.Politika proizvodnje pristanka, koja podrazumeva apsolutnu poslušnost i njenu izvršnost! Ona je posebno bila senzibilna, osetljiva i preosetljiva u postberlinsko-zidnom trenutku pošto se pravila nova politička arhitektura Evrope i Sveta. (Noam Čomski).

TOMAS FRIDMAN, prvi novinar i intelektualac “NEW YORK TIMES”-a, priznaje , otvoreno priznaje :

“Dopalo vam se ili ne, mi smo u ratu sa srpskom nacijom, i ulozi moraju biti veoma jasni:

Svake nedelje kada pustošite Kosovo vratićemo vam zemlju deceniju unazad pretvorivši vas u prah. Želite li pedesete godine ? Mi ćemo vam dati i pedesete! Želite li 1389. godinu? Možemo da stvorimo i 1389.godinu.”

Tako se ostvaruje tzv. Politika proizvodnje pristanka, za izgradnju vojne baze “BONSTIL” na Kosovu, a demokratija se svodi na “nezaposlenost i represiju”.

Ovaj “novi intervencionizam” Globalnog Silnika predstavlja se kao humanizam
pošto se ovako efikasno kažnjavaju “nepokorni, indolentni, bezbožnički i buntovnički elementi u svetu”.

Ser Vinston Čerčil priznaje:

‘’Sve u svemu prigrabili smo za sebe nesrazmeran deo bogatstva i trgovine, uglavnom, nasiljem i pretežno sačuvanom silom’’.

Više od dva mileniuma prolama se pitanje ljudskom istorijom sveta:

“Quid est veritas”, ili, “ Šta je Istina “ ?

“Est vir qui adest” , ili, “ To je Onaj koji stoji ispred Tebe,” odgovori Hristos !

Ovaj odgovor ne važi u vladavini varavokratije, profitokratije, berzokratije, bankokratije, mafiokratije, lažokratije,ruljokratije, mediokratije, voljnokratije, pa palikuća SFRJ, najbolje države u čovekovoj istoriji, sudi njenim Braniteljima, alias rečeno, Žrtvama otadžbinske ljubavi!

Ovo Apologetsko Slovo ima samo ambiciju da pokaže koliko ne znamo kako funkcioniše svetska vlast; niti u celosti znamo da živimo u kvazi-egzistenciji, ili, lažnoj egzistenciji; niti znamo da su večni Pilati; niti znamo da su večne Kajafe; niti znamo da su večni Irodi; niti znamo da je večan Sud Potrebe; niti znamo da nema ništa nepodnošljivije nego kada je onaj koji laže u pravu.

Svet je napustio Put koji je Duh Stvoritelja i prekršio je Zakon o sakralnom bivstvu.

‘’Narodi, veli Zaratustra, koji su zanemarili Zakon koji je za njih obavezan i poverenim, koji nisu sledili i nisu poštovali Zakon, bezbožni su narodi, survali su se u ropstvo, život im se koprca izmedju nasilja i poniženja i iz te svoje situacije se neće osloboditi sve dok se ne slome, dok ne padnu ničice i ne počnu da se mole za svoga spasitelja.

Ako je politički pravno prirodno da vlada Sud Potrebe,onda to ne znači da Zakon nije prva Reč sudstva , niti znači da ne treba da se borimo da sprečimo ovu legalizaciju Zločina u vidu silničkog rušenja jedne medjunarodno priznate , ugledne i respektabilne države kao što je to bila SFRJ-a!

Ova sudnička istina ne poziva glasom nihila na pospanost, na malodušnost, na očajanje ili akediju, na besmisao, na oknofobiju, nego expontovski poziva na ustanak volje za smislom života, na ustanak pameti, uma, puta, života, istine, svetlosti, slobode od zabluda, ovako:

“Hoćeš li da usniš, sine?

Ne, Oče, hoću da živim !”

Enohovska istina pobedjuje , u okviru smisla postojanja , laž i praktičnost Šigaljova !

Ova pobeda ne ostvaruje se znanjem, običnim znanjem, nego gledanjem, vidjenjem, smislom i verom u Boga!

Rušilac državne zgrade SFRJ-e ne može da sudi ,dakle, niti da osudi stanovnike te porušene , srušene i uništene Države !

Silom se može oteti tudja teritorija i sagraditi imperijalno potrebna vojna baza “BONSTIL”, ali ne možemo dozvoliti da snagom duha i vere ne isprečimo Sud

Zakona ovom protivzakonitom Sudu Potrebe, niti da se onemogući afirmacija ove anomične , ili, protivzakonite prakse in concreto da je Sila prvi zakon Sveta.

Očigledno je da je svet oboleo od praznine, da život ne prima Duh, da se istina ne voli, niti svetlost, niti smisao, niti logos, niti ljubav, niti bivstvo, nego se veliča praksa’’života kao smrti’’, dakle, života bez Duše i Duha!

Otuda prisustvujemo Nijagarinom vodopadu surogata života u obliku alkohola, pušenja, narkomanije, lažokratije, varavokratije, demokratije umesto aristokratije, mraka umesto svetlosti, imanja umesto bivstva, ropstva umesto slobode, greha umesto vrline, prolaznosti umesto večnoga života.

Zato pomalo sa smeškom i cinizmom Svift dočekuje metafizičku misao Lava Tosltoja i Dimitrija Mereškovskog, kada govore o Božijem Carstvu na zemlji, uzvraćajući:

‘’Sa ovim čovečanstvom’’?!

U ovom metafizičkom horu jednodušne ocene sveta koji je otpadio od Boga nalazi se aksiološki stav Šekspira da je ‘’normalno stanje života ludilo’’ i Getea ‘’da ludilo slobodno luta svetom i da je svet jedna velika luda’’.

Fjodor M.Dostojevski, na osnovu ovih metafizičkih aksioloških sudova o svetu, zaključuje da je u njemu’’sve dozvoljeno’’( Smerdjakov) i da je ostvareno u njemu ‘’pravo na nepoštenje’’( Petar Verhovenski).

Na krovu današnjeg sveta vlada tzv.gvantanamo sudstvo, jer postoji Sud Kreonta umesto Suda Antigone, Pustinja Prava umesto Polja Prava, Sud Potrebe umesto Suda Zakona, Ius in gladii i Sic voleo sic iubeo pro ratione voluntas umesto veri iuris est ars boni et aequi.

Drvo Bezakonja je ozelenilo, Drvo Zakona se osušilo!

Imamo sudnicu kao pravnu Hajdučku pećinu umesto pravnog Doma Molitve, imamo pravne razbojnike umesto sudija!

‘’Pravo sile’’, od neolitskih zakonika i od zakona džungle do Prudona i Jeringa, osnova je ius gentiuma i gradjanskog i političkog prava.Etičko pravo je čovek izmislio, kao i versko, da tu silu kanališe i da je učini snošljivom, s jedne strane i da smanji koliko je to moguće ono divlje, varvarsko i neandertalsko u čoveku, sa druge strane.

Ta sila, to je pravo; to pravo, to je pravda; ta pravda, to je vlast!

Ova pravna obdukcija je bila nužna da se stigne do korena zla, ili, radixa maloruma protivzakonite prakse koja je ustoličila Nasilje i Zakon kao Jedno!

Zato malobrojni vernici i borci primene Zakona umesto primene Sile kao prvog Zakona poručuju:

Ne bojte se reći da su Gradilišta Smrti de facto i de iure kao Gradilišta Profita zakonski zaštićena!

Ovakvo utvrdjivanje činjeničnog stanja u ovom slučaju bilo bi saglasno sa pravnim filozofemom Ulpinijana, koji je rekao:

‘’Pravna nauka je nauka o pravednom i nepravednom, pošto se saznadu božanske i ljudske stvari’’.

U osnovi ove koncepcije prava nalazi se jedan moralni i religiozni, hrišćanski princip, što je sasvim normalno i razumljivo imajući u vidu da su ministri pravde i sudije bili počesto teolozi.Takav slučaj je bio sa velikim pravnikom XIII veka Braktonom, jer je on u isto vreme bio sveštenik u katedrali Ekseter!

Ovakvo shvatanje implicira postojanje pravne prakse da se prvo ‘’saznadu božanske stvari’’ i onda tek odlučujemo o ‘’ljudskim stvarima’’

Očekujem da se u ovoj sudnici desi da pravno nemoguće postane pravno moguće tako što ćete prihvatiti pravne refleksije iz ovog Apologetskog Slova ocenivši ih istinitim, verodostojnim i osnovanim oslobodivši Opt.GORANA MUGOŠU od ove Optužbe!

BRANILAC
OPT.GORANA MUGOŠE
ILIJA RADULOVIĆ
ADVOKAT
Ovo je Završna Reč u
krivičnom predmetu
“OVČARA” u Posebnom
odeljenju Okružnog suda
u Beogradu18.II 2oo9.g.