Advokatska kancelarija Radulović

Nužna odbrana duše

Advokat Ilija Radulović ...

TERROR LUCIS

Terror lucis ...

Sud za 15. i 16. mart zakazao završne reči u procesu S. Cvjetanu

Čitanjem nove, precizirane optužnice, pred Okružnim sudom u Beogradu završen je dokazni postupak u slučaju Saša Cvjetan Bivši pripadnik jedinice ...

JEDAN MOŽE BITI VREDNIJI OD DESET HILJADA DRUGIH!

Starozavetno Nebo kaže: »Što je bilo to će biti, što se činilo, to će se činiti, i nema ništa novog pod suncem« (Knjiga Propovednikova 1,9). I, psalmopevac David potvrdjuje verističnost, verodostojnost i istinitost ovog filozofema, rekavši: »Gospod pogleda s Neba na sinove čovečije, da vidi ima li koji razuman i traži li koji Boga. I vidje Gospod da su svi zašli (zastranili), da se svi pokvariše i da nema nikoga ko dobro tvori. Nema nijednoga«.

Ovo sadašnje vreme je vreme Antihrista, vreme koje ne traži Boga, vreme koje ne čini dobra, vreme u kome su ljudi zašli, ili, zastranili, ali je to vreme koje traje već punih 3000 godina!

Uglavnom, čovek nije ni Teodul, niti Hristofor, niti Monahos, niti Epifanes, nego je jedno prirodno, palo, divlje, mitomansko, ksenofobično, pagansko, politeističko i autistično biće koje se užasava od svetlosti, puta, istine, promena, rešenja, kretanja unapred, kretanja u duhu, slobode, smisla, spasenja i ovekovečenja.

I revolucije, i evolucije, i ideologije, i nacionalizmi, i pogledi na svet, i filozofije predstavljaju samo formule za ostvarivanje totalne laži života. One se služe rečima koje lebde daleko iznad života i one nisu ništa drugo do ideali koji se ne mogu realizovati, jer i ne postoje zato da bi se realizovale, nego služe samo kao taktika skrivanja i prikrivanja zločinačke stvarnosti u obliku zločina, laži, nasilja, korupcije, bezakonja, nepravde, vladavine manjine i njenog interesa.

Žak Žorž Danton, otrežnjen od opsena, zabluda, čarolija, dana, prolivene krvi, pokajan, istinski pokajan, suočen sa večnošću, na giljotini, priznaje, otvoreno priznaje:

»Pre godinu dana, baš na današnji dan, ja sam ustanovio revolucionarni sud. Neka mi Bog i ljudi oproste za ovo.

Svi su revolucionari Kaini!

U revoluciji pobedjuje onaj koji je veći lupež.

Bolje je biti ubogi ribar, nego vladati ljudima«.

Isto tako, on priznaje, u trenutku kada je bio na svetskom krovu popularnosti, zanosa, adoracije, oboženja, snage, moći, sjaja, dana i vlasti, govoreći:

»Mi smo fukara, mi smo se iz uličnog brloga podigli!«.

Ako je to tako, a vidimo da jeste, proizilazi da su revolucije, evolucije, reformacije, filozofije, pogledi na svet, ideologije Zlo koje se pojavljuje u obličju Dobra i zato predstavljaju s a m o pisanje po vodi!

Mark Aldanov, u knjizi MISLILAC (1793-1821.g.), govori o pravoj prirodi francuske revolucije, ovako:

»U Francuskoj se dogodilo samo to da je jedna grupa ljudi zamenila drugu i otela joj vlast«.

Revolucije ne menjaju odnos izmedju bogatih i siromašnih u korist siromašnih, nego se menja taj odnos u korist bogatih, stalno!

Ovaj odnos od 1 : 65 u korist bogatih promenio se vremenom u odnos od 1 : 84 u korist bogatih !

Demokratija predstavlja onaj karakteristični oblik države terorističke manjine, koji živi na osnovnoj laži da je stvoren izbornom voljom većine.

Henrih VIII (1491-1547), Kralj Engleske, osnivač Reformacije, ubija, bezočno ubija 6 svojih zakonitih žena, 300 plemića i 500 sveštenika i episkopa.

Ovaj podatak demistifikuje značaj, korist i veličinu Reformacije!

Papa Inoćentie III zabranjuje, otvoreno zabranjuje čitanje Biblije laicima, a Sinod u Taragoni zabranjuje i posedovanje ove Svete Knjige bez odobrenja Biskupa. Tek 1757.godine dozvoljavaju se rimokatolički prevodi Biblije, ali i tada samo po odobrenju Ureda za cenzuru knjiga pri Vatikanu!

Ovo ne smeta da se na Koncilu od 1870.godine donese Dogma o nepogrešivosti Pape, ili, EX CATEDRA PETRI.

Inače, ovu Dogmu o nepogrešivosti Pape prvi je doneo i obznanio TOMA AKVINSKI (1225-1274.g.), doctor Angelicus!

I Konstantinove Darovnice su bile lažne, falsifikovane, podmetnute, s obzirom da je objavljeno da je ovaj carski uglednik rekao (navodno) da je papsko dostojanstvo veće od carskog dostojanstva!

I oni koji su se svojim darom smestili pored samoga Boga kao MATATRONI doživeli su najveće ovozemaljske nepravde!

Recimo,...

MARIJA KIRI – SKLODOVSKA (1867-1937.g.), dobitnik Nobelove nagrade za fiziku – radioaktivnost, 1903.godine i dobitnik Nobelove nagrade za hemiju, 1911.godine; dobitnik 8 drugih najvisočijih nagrada, 16 medalja, 19 počasnih doktorata univerziteta, 17 počasnih članstava akademija nauka; prva žena profesor na Sorboni, 1908.godine; prva žena koja je stekla doktorat u svetu medju ženama; doživela je da ne bude izabrana za člana Francuske Akademije nauka (nedostajala su joj 2 glasa), 1911.godine.

Ništa nije bolja situacija ni u oblasti prava!

Naprotiv!

Sila je bila i ostala Prvi zakon sveta, a Istina je uvek imala sudbinu Kasandrinog glasa!

Sudjenja Hristu, Sokratu, Tomasu Moru, Jan Husu, Djordanu Brunu, Arhimedu, Slobodanu Jovanoviću, Milovanu Djilasu potvrdjuju i afirmišu ovu istinu da ići Sudiji ne znači ići Pravdi, nego Kazni!

»Ako li zlo učinjeh, dokaži; ako li ga ne učinjeh, onda zašto me biješ«, Hristos kaže Pilatu!

Platon nije mogao da podnese da Sokrat nezasluženo i nepravedno popije Kukutin Otrov za nešto što nije učinio (nego mu je atinska oligarhija podmetnula da je to učinio), pa hoće da brani i odbrani svoga Učitelja.

Čitav amfiteatar urliče i grmi:

»SILAZI, SILAZI«!

Naravno, ovaj urlik nije imao personalni značaj, niti vrednost (pošto se nije odnosio na Platona kao Platona), nego se odnosio na Zakon, Istinu, Pravdu, Smisao, Spasenje, Vrlinu.

Ova misao rušilaštva, nasilja i laži nastanila se u Trockom, Jeringu, Sen Žistu, Dantonu, Rišeljeu, Nikolaju Vasiljeviču Kriljenku, Robespjeru koji su smatrali da je pravo »uništavanje, rušenje i pljačkanje«, ili, »ubijanje«, ili, »osveta«, ili, »podmetanje krivice«, ili, »celishodnost, dnevna celishodnost«, ili, »gvoždje i krv«.

Ali, čovek ne prihvata da bude samo prolazna vest pred čovečanstvom, nego metafizički želi da bude večnost pred Bogom!

Jedan od svetskih mističara, ADOLF HARNAK, kaže:

»Svaki čovek koji se krsti u Isusu i Svetom Duhu može biti spasen. Spasenje znači život oslobodjen greha koji se sastoji u učestvovanju u životu samog Boga, a takav život se ostvaruje učešćem u smrti i vaskrsenju Isusa putem Svetoga Duha«.

Ako bi se prihvatila ova misao ovog uglednog mistika onda bi se osnovano moglo postaviti pitanje:

Da li je nešto ostalo od života u životu koji se sastoji »u učestvovanju u životu samog Boga«, alias rečeno, u životu koji nas dovodi do Spasenja?!!!

Na ovom koridoru Spasenja mogu se naći samo oni ljudi koji se označavaju kao ELEKTI (izabrani), ali ne i oni ljudi koji imaju rang tzv.AUDIENTESA (slušaoca).

Očigledno, nije svejedno da li se čovek opredelio za logos ili krv, duh ili profit, Enoha ili Kaina, osiosa (hasida) ili ateistu, Noja (pravda) ili celishodnost, Avelja ili Kaina, Ehnatona ili Henriha VIII, Benediktanca (poslušnost) ili Zohara (svetlost), Dominikanca (jezuitu) ili Kasandru, Ruah Hakidoša (Sveti Duh) ili profit, potestas spiritualisa ili bonum temporalia !

Od ovog opredeljenja zavisi da li u čoveku postoji trospratna duša, ili, dvospratna, ili, jednospratna, s obzirom da svaki čovek kao individua (biološko-naturalna kategorija) ima onaj životinjski, nagonski, zverski deo koji se označava kao NEFEŠ !
Srećom, ima ljudi koji imaju jedan viši deo duše koji se označava kao RUAH (centar moralnosti i etičnosti), a izabrani imaju i onaj treći, najvisočiji, božanski deo koji se zove NEŠAMAH !

Život je vreme i prolaznost, Smisao je večnost i besmrtnost.

Jedino Kirilov veruje u večni život na »zemlji« i u čovekoboga. Ovaj kirilovski put samovolje, oholosti i čovekobožstva završava se smrću pošto na njemu nema Vaskrsenja. Na ovom Putu trijumfuje smrt, jer se besmrtnost ostvaruje samo u Svetlosti i Ljubavi.

Luča Mikrokozma ovog svetlosnog koridora otkriva i objavljuje:

»Budeš li voleo svaku stvar – Tajnu ćeš Božju razumeti u stvarima«.

Ne znam, stvarno ne znam da li je ona rajska zmija rekla za ljude ovog svetlonosnog koridora:

»Bićete kao Bogovi, ili, Eritis sicut dei«.

Ako su Sjedinjene Američke Države (kao što jesu) svetski Krov vlasti, moći, raskoši, sjaja, blještavila, umetnosti, ekonomije, politike, opsena, čarolija, dana, prolaznosti, onda naš državni prostor može da postane i da bude svetski krov Duha i Čaša Gospodnja!

Ovakvo saznanje nas osmišljava, spašava, ovekovečuje i oslobadja od one metafizičke kazne, koju je pesnik na poetski način obznanio:

»Išli smo dugo. Put je bio dug. Kasno saznasmo da je Put bio Krug«!

Jedno je odživeti ovaj život na Putu, a sasvim drugo u Krugu!

Svaki od nas ima mogućnost i šansu da bude na Putu i da se za njega kaže da je kao Jedan vredniji od deset hiljada drugih!

11.IV 2008.g. ILIJA RADULOVIĆ
advokat