Advokatska kancelarija Radulović

Nužna odbrana duše

Advokat Ilija Radulović ...

TERROR LUCIS

Terror lucis ...

Sud za 15. i 16. mart zakazao završne reči u procesu S. Cvjetanu

Čitanjem nove, precizirane optužnice, pred Okružnim sudom u Beogradu završen je dokazni postupak u slučaju Saša Cvjetan Bivši pripadnik jedinice ...

PREGOVARAJMO, ALI SE NE SVADJAJMO!

Iz heksagona prirodnih prava, kao što su to pravo na život, pravo na imovinu, pravo na slobodu, pravo na pravdu, pravo na pravnu državu i pravo na intelektualna i kulturna prava, Advokat brani sva ova Prava!

Kao što se Hristos izdvaja medju ljudima, kao što se Biblija izdvaja medju knjigama, kao što se groblje izdvaja medju boravištima, kao što se večnost izdvaja medju vremenima, kao što se F.M.Dostojevski izdvaja medju književnicima, tako se Advokatska Delatnost izdvaja medju svim ljudskim delatnostima.

Ova ljudska delatnost ima nečeg autentično metafizičko-ontološkog, jer se na nju odnosi misao Maksima Ispovednika, koja dolazi Odozgo:

“Niko se ne spasava sam, nego uvek sa drugima. Svako je zbog drugoga rodjen”.

I Talmud se pridružuje ovom svetlonosnom koridoru:

“Ako spasiš jednog čoveka, onda si spasio celo Čovečanstvo”.

Na ovom metafizičko-sotirološko-ontološkom koridoru nalazi se misao lovćenskog pesnika:

“Nad svom ovom grdnom mješavinom,

Opet umna sila tožerstvuje,

Ne da se da je zlo pobjedi”.

To znači živeti u savezu sa Bogom i nikoga, baš nikoga ne mrzeti, niti vredjati.

Ovaj Enohovski život je jedini način da se živi na zemlji medju prokletima, zločincima, bezakonicima i razbojnicima.

U svetskim sudnicama već više od 2000 godina odvija se rat izmedju Suda Zakona i Suda Potrebe, jer je Profit , ili, Varava pobedio duh.

No, to nije razlog da se odustane od borbe da pravno dobro zakonitosti pobedi pravno zlo protivzakonitosti.

Ako postoje Rembrantove grafike, Rubljovljeve ikone, Bahovi Korali, Betovenova Himna radosti, Pavlova Himna ljubavi, onda postoji i pravna Beseda na gori:

“Pošteno živeti, nikoga ne povrediti i svakome dati ono što mu pripada”.

Jedino Advokatska Delatnost koristi onaj čudesni i čarobni Mojsijev štap u zaustavljanju zla Bezakonja i uspostavljanju dobra Zakona da bi zakonsko Drvo Života pobedilo Bezakonje sa Drveta Poznanja dobra i zla.

Ovakva primena Zakona se ostvaruje pravnom Lučom Mikrokozmom :

“Ontos moj je primena Zakona, pa se u njemu nalazi spasenje moje i slava moja; grad i pristanište moje nalazi se u primeni Zakona”!

Ovakvu Božansku baklju zakonitosti su nosili, na ovom srpskom državnom prostoru ,dr Djordje Tasić, dr Živojin Spasojević, dr Predrag Marković, dr Gligorije Geršić, dr Živojin Perić, dr Toma Živanović, dr Slobodan Jovanović, Jovan Sterija Popović, zv.Kant, dr Dimitrije Matić zvani Hegel, Jovan Rajić, dr Radomir Lukić, dr Mihajlo Konstantinović.

Iz ovih pravnih aksioloških refleksija proizilazi zaključak da “breme civilizovanog čoveka, u pogledu njegovog pravnog civilizovanja i života po regulama, leži , u prvom redu, na plećima Advokatske Delatnosti.

Ovako koncipiranu Advokatsku Delatnost doživljavam ne samo kao profesiju, ne samo kao obično zanimanje, nego kao način i smisao života imajući u vidu da ona veruje da je “svaki Optuženik lep”(F.Kafka).

Flavius Petrus Sabbatius Iustinianus , (483-565), poslednji Rimski i prvi Vizantijski Car, Imperator Istočnog Rimskog Carstva (527-565), hrišćanski teolog, veoma se složeno, pohvalno i pitoreksno izjasnio o vrlinama klasične grčke i rimske advokature, rekavši za zauvek:

“Advokati su oni koji rešavaju sporove u procesima, oni u gradjanskim i krivičnim stvarima , snagom svoje odbrane, dižu pala prava i podržavaju uzdrmana prava. Oni nisu manje korisni ljudskom rodu od onih koji su spašavali svoju domovinu i svoje očeve svojom borbom i svojim ranama.Mi, poštujemo one koji nose štit i oklop, ali nisu oni jedini koji se bore za naše carstvo. To čine i advokati, jer i oni , ti majstori sudnice, takodje se bore uzdajući se u snagu svoje slavne riječi, čime brane nadu, život i potomstvo onih koji pate”.

Oni poštuju , nezavisno kako su glasali, Petu crkvenu zapovest, koja glasi: 

”Moliti se Bogu za one koji su na vlasti”!

Zato, drage moje kolege, pregovarajte da bi ostvarili Advokatsko Dobro, učtivo, vaspitano i otmeno, a ne uvredama i diskvalifikacijama pošto nas Plemstvo obavezuje, ili, Noblesse oblige !

 

 

 

28.09.2014.g. ILIJA RADULOVIĆ

advokat