Advokatska kancelarija Radulović

Nužna odbrana duše

Advokat Ilija Radulović ...

TERROR LUCIS

Terror lucis ...

Sud za 15. i 16. mart zakazao završne reči u procesu S. Cvjetanu

Čitanjem nove, precizirane optužnice, pred Okružnim sudom u Beogradu završen je dokazni postupak u slučaju Saša Cvjetan Bivši pripadnik jedinice ...

TIHI GLAS JE GLAS GOSPODA!

„ODVJETNIČKE GODINE“ Josipa Muselimovića su Sikstinska kapela slika iz prošlih, sadašnjih i budućih sudnica. Ove sudničke slike su stvarane Odozgo, od Boga, ut Deus ! One su stvarane od svetlosti, ljubavi, puteva, nada, istina, smisla, dobrih volja, spasenja, pomoći, služenja drugome, pravde i ljubavi. Svi ovi atributi, duhovni atributi su zvezde pravne galaksije ove Sikstinske kapele.Inače, ova pravna galaksija čini sadržinu shvatanja prava da je pravo pravo umetnost dobrog i pravednog, ili, veri iuris est ars boni et aequi!

Santa Sede , ili Sveta Stolica ovakvog prava je u Bogu, a njegova sedea gestatoria nalazi se na Nebu !
Naime, pravo versko osećanje je kosmičko osećanje. Duh koji zaplovi kroz Univerzum i kroz svetove i čija barka duha može da stigne sve tamo do Sunca i do Svetlosti, taj duh oseća veru, veru u veličanstveni vaseljenski krug u kome se zbivaju putovanja svetlosti, veličanstvena kretanja i čudesna kruženja. Ta vera je vera u koju se veruje ! Ona može da se upražnjava svakodnevno, jer su njene katedrale svuda i one su slobodne od rituala i kamilavki. Njena katedrala je ceo nebeski svod sa svim polijelejima zvezda, sa bogomesecom noći i bogosuncem dana. Tog kosmičkog verskog osećanja ima u svakom psalmu i u svakoj reči umbrijskog sveca, Franje Asiškog. To je vera koja može čoveka da dovede na njegovo pravo mesto. Takva vera je veliki Božiji dar, koji se ne daje mnogima, nego malobrojnima.
Ne znam, stvarno ne znam da li je Josip Muselimović, alias rečeno, advokatski Zosima i Franja Asiški svestan ove velike Božije blagodati koju je Sveti Duh nisposlao na Njega, ali znam da je knjigu „MOJE ODVJETNIČKE GODINE“ mogao da napiše samo čovek ove i ovakve vere Odozgo !

-2-
Jedino ova Vera piše i govori (literarno,briljantno) o najkontraverznijim pravnim pitanjima tiho, tibetanski mirno, lako, milosrdno, dobrom voljom, bez konflikata, bez daška negativnog afekta, svetlo, putno, literarno, precizno, odredjeno, rešavajuće u smislu pravne pobede Suda Potrebe u odnosu na Sud Zakona , tražeći branilačko rešenje u situaciji koju euklidovski duh ocenjuje kao situaciju u kojoj nemoguće mora da postane moguće !
Ove svetlonosne osobine Josipa Muselimovića, odvjetnika i pisca, primećuje jedan od ocenjivača ove Knjige, NINO GVOZDIĆ, rekavši:
„Možda je mjerilo uspješnosti (Josipa Muselimovića) u tome da se sukobljava bez konflikta“ !
Imam nepodnošljivo osećanje da ovo „sukobljavanje bez konflikta“ samo može da ostvari duh umbrijskog sveca, s obzirom da živimo u svetu Magbeta. Gospodari koji gospodare ovim svetom su snaga, moć, vlastoljublje,krv, rat,laž,celishodnost,karijera,mržnja,zavist, ljubomora,bolest, zlo, borba, apetit,ambicija, čarolija, opsena,otimačina, uspeh u koordinatama dana.I pred ovakvim gospodarima povlače se svi andjeli dobrih vesti. Sve ide po nekom demonskom zakoniku. Jedina moćna sila to je zlo izvršeno silom. Postaviti za cilj dobro znači unapred doživeti neuspeh. Tema zla je osnovna tema ove svetske simfonije.
Suviše se velika krvnina plaća za ovako mali život imajući u vidu da je bilo 3.5oo ratova za 15o godina mira, ili, 9o godina ratovanja za 1o godina mira!
Advokatski Terapont (inače,antipod starcu Zosimu) reći će da kada se sejao svet da su ovde bačeni kukolj i kukuta radi proizvodnje otrova za celu Vaseljenu !
Medjutim, advokatski Zosima vidi da je borba sila; sila da je snaga; snaga da je nasilje; da je pravo sile, od neolitskih zakonika i zakona džungle do Prudona i Jeringa, osnova ius gentiuma; da je ta sila de facto pravo; to pravo de facto je pravda; ta pravda de facto je vlast!

-3-
Ipak, Josip Muselimović zna psalmičnu istinu „da sve što zatražimo verom, dobićemo“, pa on vidi nevidljivo kao vidljivo, nepostojeće kao postojeće, nemoguće kao moguće !
On to ne ostvaruje borbom shvaćenom kao „krvotokom života“, nego u svom odvjetničkom radu traži, pronalazi i rezultira samo po koridoru vere da će verujući dobiti „sve ono što zatraži “. Zato u ovim njegovim Sikstinskim slikama iz večnih sudnica nema vike, dreke, galame, prejakih reči, vatre, zemljotresa, oluja, cunamija, vredjanja, klevetanja, povišenog tona, nego samo njegovog tihog glasa verovanja !
On zna da je Tihi Glas, Glas Gospoda. Ovaj njegov Tihi Glas dobio je moć , snagu, silu Odozgo pronalazeći pravni Arijadnin Konac u ovih 16 literarno ispričanih slučajeva.
I tako,nemoguće pravno postaje moguće !
Ovaj rad Odozgo smatra da je maksima fiat lex et pereat mundus, ili, neka bude zakon , pa makar svet propao, jedno pravo i autentično čovekoborstvo, s obzirom da se primena zakona može samo obezbediti (kao prva reč advokatske delatnosti ) na koridoru verovanja u Boga, dakle, uz pomoć Gospodnju.To je vera starozavetnog proroka Jone, koji je uz njenu pomoć izašao iz utrobe velike ribe !
Isto tako, Josip Muselimović poodavno zna da ići Sudiji ne znači ići pravdi, niti zakonu, nego da ići Sudiji znači ići mestu na kojem će svojim advokatskim Mojsijevim štapom Sudu Potrebe isprečiti i suprotstaviti Sud Zakona i tako omogućiti primenu zakona !
Dakle, advokatski Logos Josipa Muselimovića je primena zakona, a njegov advokatski Tao (Put) je da spreči dešavanje iustic morta, ili, sudskog ubistva,koje se uvek dešava kada neko lice bude osudjeno bez dokaza.

-4-
Naravno, ovaj advokatski Tao i Logos idu preko obavezne Golgote, jer je ona condictio sine qua non svakog Vaskrsenja !
I Hristos je preko Golgote od Čoveka postao Bogočovek !
Misao večnosti ne zaboravlja one u odvjetničkoj delatnosti „koji su se imali rašta i roditi“, pa u znaku ovog mementa nužno je da spomenem lična imena mostarskih advokatskih besmrtnika: dr.Antona Marinkovića, dr. Boriše Smoljana, dr. Rada Smoljana, dr.Jakše Milkovića, dr.Ilije Jakovljevića, dr. Ivana Kordića, dr.Cvitana Spuževića, dr.Božidara Božića, dr.Petra Mandića, dr.Branislava Mandića, dr.Vlatka Tambića i dr.Slobodana Tambića.
Ovi pravni besmrtnici zamenili su ovozemaljske prolazne crne toge sa večnim nebeskim odelima svetlosti, pa ih sada vidim i čujem kako aplaudiraju svojim molitvama nama, ovde, u ovoj sali,zahtevajući od nas primenjivanje zakona po ovom koridoru vere da ćemo verujući dobiti „ što god zatražimo“ !
Josipe Muselimoviću, odvjetniče ,književniče i čoveče Odozgo, pozdravljam Te novozavetnim pozdravom:
„Neka Ti sve bude u Svetlosti i na Drvetu Života“ !

u Sarajevu,o4.oktobra 2oo8 .g. ILIJA RADULOVIĆ
advokat
BEOGRAD