Advokatska kancelarija Radulović

Nužna odbrana duše

Advokat Ilija Radulović ...

TERROR LUCIS

Terror lucis ...

Sud za 15. i 16. mart zakazao završne reči u procesu S. Cvjetanu

Čitanjem nove, precizirane optužnice, pred Okružnim sudom u Beogradu završen je dokazni postupak u slučaju Saša Cvjetan Bivši pripadnik jedinice ...

Usluge

Krivično pravo

(zastupanje fizičkih lica pred domaćim i medjunarodnim sudovima , zastupanje pravnih lica u privrednim prestupima i krivičnim delima, odbrana maloletnika u krivičnim predmetima i zastupanje maloletnih lica oštećenih izvršenjem krivičnih dela)

Građansko pravo

(parnica, vanparnica i izvršenje):.

Nasledno pravo

(sastavljanje zaveštanja, ugovora o doživotnom izdržavanju, pokretanje ostavinskog postupka, zastupanje u ostavinskom postupku)

Porodično pravo

(pružanje pravnih saveta i zastupanje u sporovima za razvod braka, sporovima oko podele imovine stečene u toku trajanja braka; pružanje pravnih saveta i zastupanje u sporovima za izdržavanje, kao i u postupcima vezanim za poveravanje zajedničke dece na čuvanje, negu i staranje; zastupanje u postupcima vezanim za lišenje roditeljskog prava)

Svojinsko-pravni odnosi

Obligaciono pravo

Ugovorno pravo (zastupanje u pregovorima, sastavljanje svih vrsta poslovnih ugovora , kao i svih vrsta ugovora između fizičkih lica)Zastupanje u postupcima naknade svih vidova štete, ispunjenja, raskida, poništaja i/ili utvrđenja ništavosti ugovora, naplate potraživanja

Nekretnine

(sačinjavanje Ugovora, rešavanje imovinsko pravnih pitanja i priprema celokupne dokumentacije)

Radno pravo i mobing

(pružanje pravnih saveta oko svih pitanja iz oblasti radnih odnosa i zastupanje u radnim sporovima)

Privredni sporovi

Privredni prestupi / prekršaji

Zastupanje pravnih lica u postupcima po privrednim prestupima i u prekršajnim postupcima

Socijalno osiguranje i zaštita najugroženijih gradjana

Upravni sporovi i upravni postupci

Boravišne i radne dozvole