Advokatska kancelarija Radulović

Nužna odbrana duše

Advokat Ilija Radulović ...

TERROR LUCIS

Terror lucis ...

Sud za 15. i 16. mart zakazao završne reči u procesu S. Cvjetanu

Čitanjem nove, precizirane optužnice, pred Okružnim sudom u Beogradu završen je dokazni postupak u slučaju Saša Cvjetan Bivši pripadnik jedinice ...

VEĆINA NIJE ISTINA

Na osnovu pravosnažne Presude Okružnog suda u Novom Sadu, K.2o5/o7 od o4.jula 2oo8.godine, osudjen je M.R. na 9 godina zatvora zato što je lišio života svoju suprugu, S.R. pod okolnostima, koje su u njenom Izrečnom delu opisane ovako:

„što je o6.januara 2oo7.godine, oko 17 časova, u Gardinovcima , u ulici Svetozara Miletića kbr.7, u svojoj kući, umišljajno lišio života svoju suprugu tako što joj je nakon kraćeg verbalnog sukoba oduzeo kuhinjski nož, koji je ona držala uperenog prema njemu, u predelu leve strane grudi, nakon čega je dlanom desne ruke, držeći je u predelu brade i usta, odgurnuo i od čega je ona pala na ledja, na pod dnevne sobe, pa joj je prišao dok je još ležala, sagnuo se nad njom, pritiskao je u predelu grudi, tako što je uhvatio rukama, stisnutim u pesnice, oslonio se na nju težinom svoga tela, kojom prilikom je oštećena zadobila tešku telesnu povredu u vidu nagnječenja plućnog tkiva sa prelomom grudne kosti, te je držeći u predelu grudi podigao i odbacio na kuhinjske pločice gde je ona opet pala na ledja, nakon čega joj je prišao i rukom, pritiskom na lice, zatvorio disajne otvore usled čega je nastupila kod nje smrt ugušenjem, čime je izvršio krivično delo ubistva iz čl. 113 KZ-a.“


Osudjeni je u svoju odbranu naveo da je ovakav opis načina izvršenja ovog krivičnog dela izmišljen , iskonstruisan, neistinit, neverodostojan, neverističan, iskonfabuliran, podmetnut, nepotvrdjen, neutemeljen imajući u vidu da se iz Izrečnog dela izmenjene Optužnice od o4.jula 2oo8.godine vidi da je tvorac, režiser, demijurg ovog inkriminiranog dogadjaja de iure i de facto njegova pok. supruga, s obzirom da je Okružni javni tužilac priznao, otvoreno priznao da ga je ona verbalno i fizički napala (nožem)!
Bio je Badnji Dan, ili, Sveti Dan, ili, Mironosni Dan !


Topla kuća, neki skriveni sporazum izmedju ljudi i ljudi, ljudi i životinja, smešani šumovi, kandila, sedeljka sa pričama, malo dremeži od spremanja za praznik i od zime i mnogo, mnogo tišine.

 

O Božiću svi su drumovi prazni, svi ljudi i životinje su kod kuće, u kući, misle jedno o drugom i život kao da iznova počinje. Božić sa snegom i vetrom, sa toplim kućama i sa zbrinutom hranom, sa posetama, sa svečanim zvonima, sa verom i sujeverjem,sa naročito negovanim dečijim radostima svetkuje se baš ovako na ovom našem prostoru.
Ovako su nas učile pripovetke i priče Isidore Sekulić.
I Osudjeni M.R. ponašao se u skladu sa ovim najvećim hrišćanskim praznikom,jer sav je bio ispunjen ljubavlju, mirom i radošću. Ove tri hrišćanske glorije nastanile su se u njemu i od njega stvorile čoveka sa osmehom. Tako je on postao tzv.MAHATMA MILE, ili, VELIKA DUŠA !
Umeo je da bude svečan, mada je nisko rodjen! Živeo je na koridoru pesnika Viljema Brejka:
„Poljubite još brzo radost što beži .“
Živeo je kao plemenit čovek koji želi da ostavi trag, duhovni trag u svome životu; bio je čovek mirne glave, koja predstavlja najveći dar od Boga; nosio je onaj u sebi jedinstveni serafski mir i dobru volju.
Ovaj vapaj za smislom života specifično je obeležje čovekovo. Ni jednu drugu životinju, pa ni guske Konrada Lorenca (Nobelovca, fiziologa, etnologa) nije brinulo ima li ili nema život smisla, ali jeste ljude !
Čovek ne prihvata da bude samo prolazna vest pred čovečanstvom, nego metafizički želi da bude večnost pred Bogom !
Jedan od svetskih mističara, Adolf Harnak, reče:


„Svaki čovek koji se krsti u Isusu i Svetom Duhu može biti spasen. Spasenje znači život, oslobodjen greha koji se sastoji u učestvovanju u životu samog Boga, a takav život ostvaruje se učešćem u smrti i vaskrsenju Isusa putem Svetog Duha“.
Na ovom koridoru spasenja mogu se naći samo oni ljudi koji se označavaju kao elekti, ili, izabrani, ali ne ljudi koji imaju rang i ulogu tzv.audientesa, ili, slušaoca,s obzirom da nije svejedno da li se čovek odlučio za logos ili krv, duh ili profit, Avelja ili Kaina, Benediktanca (poslušnost) ili Zohara (svetlost), Dominikanca ili Kasandru,Noja (pravdu) ili Celishodnost.
Od ovog opredeljenja zavisi da li u čoveku postoji trospratna duša, ili, dvospratna, ili, jednospratna, jer svaki čovek kao individua, ili, biološko-naturalna kategorija ima onaj životinjski, nagonski, zverski deo koji se označava kao nefeš. Srećom, ima ljudi koji imaju jedan viši deo duše koji se označava kao centar moralnosti i etičnosti, ili, ruah dok izabrani ljudi imaju i onaj treći, najvisočiji, božanski deo koji se zove nešamah.


Nažalost, pok.S.R. imala je u sebi mnogo tame, mnogo kobi, mnogo nervoze, mnogo mahnitosti, mnogo maničnosti, mnogo paklenosti, mnogo promenljivosti, mnogo neočekivanosti, mnogo iznenadnosti, protejstva, vetrovitosti, olujnosti, ludoga, problematičnoga; imala je nečega što je podsećalo na odi et amo, ili, mrzim i volim; imala je ono poznato alkoholičarsko-bensadinsko zverstvo !


Čovek je razdrobljeno biće, sjedinjenje suprotnosti svetlosti i mraka, ljubavi i mržnje, usredsredjenosti i rasejanosti, vere i ateizma, duha i materije, individualnog Ja i univerzalnog Ja, dobra i zla, puta i stranputice, volje za smislom i besmislom, individuacije (usavršavanja) i status qua, veličine i karijere, andjela i djavola, aristokratizma i populizma, istine i laži, radosti i očajanja, biofilije i nekrofilije, civilizacije i tribalizma, čoveka odozgo i čoveka odozdo, duhovnog bidermajera i sokačkog ološa, oholosti pobednika i osvete poraženog, moći bogatog i nezadovoljstva siromašnog, slobode i bezbednosti, etike iskupljenja i etike hotentota, stvarnosti i autizma, prava kao umetnosti dobrog i pravednog i prava kao gvoždja, krvi, uništavanja, pljačkanja, otimačine, podmetanja krivice, nasilja, terora, Suda Zakona i Suda Potrebe!
Sve je to čovek!


U smislu ove antropološke istine desilo se da jedna majka troje dece, malodobne dece, Slavice od 12 godina, Marije od 9 godina i Zorane od 2 godine, stavlja nožukaru od preko 25 cm, koja služi za klanje svinja i ovaca, na levi deo grudnog koša Osudjenom , svome mužu i ocu njihovih kćerki, na ovaj mironosni dan kada se svi ljudi sveta pozdravljaju pozdravom :
„Mir Božiji-Hristos se rodi!“


Ona je tvorac ove djavolske , makabrične, svadjalačke, opasne, inkriminirane, protivzakonite situacije „krvi i života“, jer preti svome mužu, ovako:
„Neko će biti mrtav: Ja ili Mile!“


Ovakvo njeno ponašanje bilo je mračno, histerično, neadekvatno, iracionalno, maligno-agresivno, zlo, podrumsko, destruktivno, nekrofilno, zlovoljno, mefistofelovsko, djavolsko, zmijsko, anakondsko, napadačko, tiransko, timursko, ponižavajuće, egoistično, nematerinsko, gorgonsko, bezobzirno, magbetsko, bezočno, porodično uništavajuće, samoubistveno.


Njena alkoholičarsko-bensadinska raspomamljena pomama bila je egoistična, bezobzirna, uništavajuća, razarajuća, sumporasta, provocirajuća, opasna po život svoje porodice pošto nije vodila računa niti o svojoj deci, niti o svojim roditeljima, niti o svome mužu, niti o svom ličnom i porodičnom ugledu, niti o porodičnoj časti, niti o svome selu, niti o svojim seljanima, niti o smislu života, niti o svom materinskom pozvanju, nego je dozvolila da se toga dana, Svetog Dana, razjari i iracionališe. Taj njen bezrazložni i iracionalni verbalno-fizički napad predstavljao je „motiv“ za ovaj potpuno nesuvisli, suludi, ničim izazvani ozbiljni protivpravni napad na njenoga Muža i Oca njene dece zbog navodne njene ljubomore u vezi konobarice N.


Ipak,Osudjeni je preklinje, moli i moli, govoreći:


„Nemoj da me brukaš!“
Znam, dobro znam da u ovoj zemlji kulta mrtvih i raširene nekrofilije nije baš preporučljivo istinito, verodostojno, racionalno analitički, mirno, staloženo, veristično govoriti o ovakvom ponašanju pok.S.R., ali u ime istine i koristi ovoga društva i ostavljenih, neobezbedjenih, nezbrinutih i sirotih mldb.kćerki mora se reći da je Ona de facto „tražila i došla po svoju smrt“ (kako to reče jedan od saslušanih svedoka).
Takav verbalno-fizički napad zaustavljen bi bio od svakog uspravnog muškarca, ali ovaj Osudjenik nosio je smirenost i poniznost srednjevekovnog kaludjera.


Zato je zapao u situaciju tzv.situacionog reagovanja. Situaciono reagovanje može da bude na mah, ili, nužna odbrana, ili, prekoračenje granice nužne odbrane, ali u svakom slučaju ova situacija je čitavu jednu pravnu svetlosnu godinu udaljena od zakonski koncipiranog pojma krivičnog dela ubistva iz čl. 113 KZ-a.
Radost,mir i ljubav Osudjenog je napadnuta, desantirana, tomahavkirana ovakvim napadom njegove pok. supruge, s obzirom da mu je priredila Nijagarin vodopad uvreda, kleveta, ružnih reči, napada:
“Hoćeš da izadješ napolje, ili, da ti ovde pravim i napravim pizdarije?“
Osim toga, bezrazložno, neosnovano, uvredljivo, ponižavajuće ga je udarala, šamarala,“šopala“ i porezala ovim nožem, po levoj strani njegovog grudnog koša, pred brojnim svedocima !
Kao istinska žrtva ovakvog inkriminiranog ponašanja svoje pokojne supruge, jer se toga dana radovao Gospodu, ili, Gaudantes in Domino pozdravljajući sve svoje seljane osmehom, mirom i dobrom voljom, Osudjeni je izvršio krivično delo teške telesne povrede na mah iz čl. 121 tač. 5 KZ-a !


Medjutim,Komisija veštaka Klinike za psihijatriju VMA u Beogradu pogrešno je ocenila da ovaj Osudjenik nije bio bitno smanjeno uračunljiv!


Branilac isprečuje,u ovakvoj situaciji, Sud Zakona ovom Sudu Potrebe, pa zato mora da poseduje slobodu, dostojanstvo i paničnu zaljubljenost u smisao svoga poziva. On je onaj čudesni i čarobni Mojsijev Štap u zaustavljanju zla bezakonja i uspostavljanju dobra zakona, jer branilačko Drvo Života pobedjuje ono zlo Drvo Poznavanja dobra i zla !
Njegova Luča Mikrokozma glasi:


„Ontos (najveća vrednost) moj je primena Zakona, pa se u njemu nalazi spasenje moje i slava moja; grad i pristanište moje nalazi se u primeni Zakona.“


Prinudjen ovim razlozima smisla branilačkog pozvanja , u PODNESKU BRANIOCA od 29.juna 2oo8.godine, identifikovao sam slabosti Neuropsihijatrijskog Nalaza i Mišljenja ove Klinike od 16.januara 2oo8.godine , navodeći:
„1.Proučavanjem ovog Neuropsihijatrijskog Nalaza i Mišljenja KLINIKE ZA PSIHIJATRIJU VMA u Beogradu od 16.januara 2oo8.g. došao sam do zaključka da se in concreto radi o jednom Neuropsihijatrijskom Ništa, s obzirom da n e sadrži NIŠTA !
Nema je jedino ono što ima u ovom Nalazu !
Ovu svoju ocenu ću snabdeti adekvatnim neuropsihijatrijskim razlozima.
Prilikom veštačenja uračunljivosti mora se izvršiti stručna artikulacija a) sadašnjeg stanja psihičkog zdravlja učinioca krivičnog dela; b) psihičkog stanja učinioca u vreme učinjenog dela; c) procena motivacije izvršenog dela; d) procena ličnosti učinioca; d) analiza izvršene radnje sa psihološko-psihopatološkog gledišta; e) analiza okolnosti pod kojima se desilo krivično delo i f) analiza samog krivičnog dela !
Očigledno,u ovom Neuropsihijatrijskom Nalazu i Mišljenju nema , bukvalno nema ništa od ovoga što jedan stručni Neuropsihijatrijski Nalaz mora da ima !


Znam,dobro znam da prejaka reč nema nikakvu pravnu vrednost, niti je pravno validna, pa se zbog toga i ne služim sa njom.
Ovde nije u pitanju prejaka reč, nego je u pitanju res facti, ili, činjenica !


Mogao bih opširno da govorim o slabostima ovog Neuropsihijatrijskog Nalaza i Mišljenja, ali ću se zadržati samo na značaju i vrednosti nepostojanja tkzv. procene motivacije dela u smislu ove Optužnice.
Veštačenje uračunljivosti ne može biti ni kompleksno, niti stručno, niti ozbiljno, niti analitično, niti adekvatno, niti neuropsihijatrijski artikulisano ako se ne traga za psihičkim pokretačima izvršenog dela.
Zaista,kako možemo ozbiljno proceniti i oceniti da li je neko shvatio šta radi i da li je mogao da donosi odluku da li će nešto učiniti ili neće učiniti ukoliko ne utvrdimo zašto je on to hteo da učini ili je učinio ?!!!


Uglavnom,izostavljanje ovakve procene i neinteresovanje ovih sudskih veštaka za motivaciju izvršenog dela in concreto dovodi u pitanje ozbiljnost, stručnost, dobronamernost, kompetentnost, upotrebljivost, relevantnost, validnost, vrednost i značaj čitavog ovog veštačenja u stručnom smislu!!!


Jedino,postoji samo jedan izuzetak u ovom aksiomatskom i opšteprihvaćenom pravilu da se mora izvršiti procena motivacije dela u slučaju kada su u pitanju fizički i verbalni konflikti pijanih ljudi gde motivaciju ne treba ni tražiti pošto je u stvari i nema, jer se radi o nekontrolisanom pražnjenju agresivnosti prouzrokovane alkoholom !
Motiv za izvršenje bilo koje radnje , ili, niza radnji može biti normalno-psihološke prirode, ili, psihopatološke prirode !!!
Prirodno je da normalno-psihološka motivacija vodi u pravcu očuvane uračunljivosti, a psihopatološka motivacija vodi u pravcu ukinute, ili, bitno smanjene uračunljivosti !


Dakle,na osnovu ovih neuropsihijatrijskih refleksija proizilazi zaključak, pouzdan zaključak, da se in concreto moralo utvrditi a) da li je podsticaj za izvršenu radnju opt. M.R. bio psihotičke prirode, ili, b) psihopatske prirode, ili , c) normalno-psihološke prirode !


Ovako,ne znamo šta je bio motiv postupanja kod opt. M. R. imajući u vidu , posebno imajući u vidu da je utvrdjeno da je toga dana bio BADNJI DAN, s jedne strane i da je on kao hrišćanski vernik otišao u šumu i ubrao BADNJAK, sa druge strane i da je taj BADNJAK odneo u Crkvu na osvećenje , sa treće strane i da je profesionalni mesar zaklao jednu ovcu i jedno poveliko prase za proslavu ovog religijskog Blagdana, sa četvrte strane i da je on u selu poznat kao miran, tih, veseo, vedar, miroljubiv, svetlonosan, dobrotvoran, aktivan, popularan, nenasilan čovek, sa pete strane i da je on bio član Uprave fudbalskog kluba i član Crkvenog Odbora u Gardinovcima , sa šeste strane i da je bio pokretač , inicijator i ekscitator svih humatinarnih akcija u svome selu , sa sedme strane i da je za vreme bombardovanja od 24.marta 1999.g. držao u svojoj kući oko 4o-tak ljudi “na hranu, piće i spavanje”, sa osme strane i da je živeo u sasvim skladnom , harmoničnom i srećnom braku sa pok. S. R., sa devete strane i da je omogućio svojoj supruzi da se uknjiži kao vlasnik na njihova četiri kupljena stana u Novom Sadu, sa desete strane i da je izdržavao roditelje i bližu rodbinu pok. S.M., sa jedanaeste strane i da su u ovom braku ljubavi rodjene tri kćerke , SLAVICA od 15 godina, MAJA od 11 godina i ZORANA od 4 godine, sa dvanaeste strane i da se ovaj inkriminirani dogadjaj odigrao u prisustvu M. R., rodjenog ujaka opt.M.R. i drugih njihovih dobrih poznanika i drugova, sa trinaeste strane i da nije bilo nikakvog razloga da dodje do bilo kakvog fizičkog sukoba izmedju opt.M.R. i pok. S. R., sa četrnaeste strane i da u njihovom braku nije bilo nasilja, niti sile, niti ozbiljnih pretnji, niti bilo kakvih primećenih i ozbiljnih incidenata, sa petnaeste strane i da je opt. M.R.rešavao sve probleme nenasiljem, ili, santjagrahom pošto su mirnoća, dobrota, blagodarnost, čistota, uravnoteženost, radost, mir , svetlonosnost , osmeh osnovna obeležja sadržine njegovog ponašanja , sa šesnaeste strane i da u odnosima izmedju ovog OPTUŽENOG i ove OŠTEĆENE nije bilo nikakvih sukoba, niti sporova, niti varničenja osim povremenih (neosnovanih, apsolutno neosnovanih ) ljubomornih ekscesa pok.S.R., sa sedamnaeste strane.
Ovaj bračni par imao je sve ono što je trebao da ima za jedan srećni, radosni, harmonični, ispunjeni, uskladjeni, osmišljeni, pliromski život, ali još jednom potvrdjena je verodostojnost filozofsko-poetske misli lovćenskog pesnika:
„Čovjeku je sreća nepoznata,
Prava sreća za kojom vječno trči .“


Opt. M.R. je OSMEHOM rešavao sve sporove sa pok.S.M.!
Ovaj Neuropsihijatrijski Nalaz i Mišljenje metaforički sam označio kao nešto što nema NIŠTA od onoga što mora da ima jedan stručni Neuropsihijatrijski Nalaz i Mišljenje !


Rekoh,to je jedno Neuropsihijatrijsko NIŠTA , s obzirom da ga je pisalo tzv. Znanje Odozdo !
Ovaj Profil Znanja ograničeno , reducirano, jednostavno, prosto, shematično, formalno, proizvoljno, arbitrerno, samovoljno, površno, neobrazloženo, neargumentovano ocenjuje ovaj dogadjaj (umesto da ga skenerski analizira), pa ga zato svodi na jednu jedinu mogućnost !!!


On se ponaša zapravo isto onako kao što se “pijan drži plota”, ili, kao što se “slab plivač drži obale”.
Uostalom,premalo je ljudi koji mogu videti i shvatiti celinu i suštinu jednog dogadjaja, dakle, utvrditi istinu !
Jedino tzv. Znanje Odozgo vidi dogadjaj složeno, duboko, kovrdžavo, apejronski, rokfelerski umnožavajući mogućnosti u pogledu mogućnosti odigravanja jednog inkriminiranog dogadjaja pošto proizilazi iz gledanja Celine, ili, Fac totuma.
Nije bez razloga u jednoj Knjizi Večnosti zapisano :
“Što god činite , od srca činite, kao Gospodu, a ne kao ljudimal” !


Ovako mogu da postupaju samo oni ljudi “ čiji um u srcu počiva”, alias rečeno, ljudi dobre volje .
Inače,mišljenje nije stvar individualnog Ja, nego Univerzalnog Ja. Za mišljenje su potrebni perspektiva, budnost, nivo i rang. Samo budnost može da dovede do gledanja, gledanja celine ; gledanje može dovesti do vidjenja; vidjenje može dovesti do znanja, pravog znanja. Jedno je scientia profana , ili, obično znanje, a drugo je scientia sacra, ili, sveto znanje. Samo scientia sacra može da vidi suštinu jednog dogadjaja.
Nema razjašnjenja bilo koje stručne tajne bez vere i ljubavi, s obzirom da je poodavno verodostojno rečeno da znamo samo onoliko koliko volimo !
Ako je to tako, a jeste, proizilazi da život ne vidi ništa izvan prirode i da nema metafiziku , pa zato ne vidi , niti može da vidi svet sa one strane prirode. To je razlog što ljudi žive u uobrazilji degradirane stvarnosti i u njoj dremaju !
Takav slučaj desio se baš u slučaju ovog Neuropsihijatrijskog Nalaza i Mišljenja, koji predstavlja primer jednog tzv. dremljivog Nalaza i Mišljenja !


Ovaj Nalaz je preplavljen i poplavljen , na strani 2 do strane 1o, prepričavanjima sadržine izvedenih dokaza !
Prepričavaju se iskazi svedoka; obdukcioni Zapisnik; Sudskomedicinsko veštačenje od 07.januara 2oo7.g. i 19. novembra 2oo7.g.; Analiza DNK Kliničkog Centra Vojvodine-Institut za sudsku medicinu; Izveštaj o ekspertizi alkohola za pok. S.R. od o8.januara 2oo7.g.; Sudsko psihijatrijski Nalaz prim.dr. S.D.od 19.marta 2oo7.g.; Sudsko psihijatrijski nalaz prof.dr. G.M.P., i prof.dr.N.V. od o3. decembra 2oo7.g.; pregled okrivljenog ; objektivni psihijatrijski pregled; nalaz psihologa !
I ništa više !
Izriče se ovako Neuropsihijatrijsko Mišljenje “ala platni nalog”, na strani 1o stav in fine, strani 11 i strani 12, nepotpuno, nejasno, proizvoljno, nepotvrdjeno, arbitrerno, neargumentovano, neobrazloženo, neverodostojno, samovoljno i protivzakonito.
Uglavnom, u ovom Neuropsihijatrijskom Nalazu i Mišljenju nema pomena, niti spomena , niti analize, niti adekvatne stručne artikulacije sadašnjeg stanja psihičkog zdravlja opt.M.R.; niti psihičkog stanja ovog Optuženog u vreme učinjenog dela; niti bilo kakve procene motivacije izvršenog dela; niti procene njegove ličnosti; niti analize njegove izvršene radnje sa psihološko-psihopatološkog gledišta; niti analize okolnosti pod kojima se desio ovaj inkriminirani dogadjaj; niti analize ovog inkriminiranog dogadjaja!!!
No,ima neistina, grubih neistina sadržanih u tač. 13 i tač. 14 ovog Nalaza, koje glase:
“ 13.Ostaje nejasno iz izjava okrivljenog kao i iz sudskomedicinskog nalaza kada je i kako došlo do usmrćenja žrtve koju deca zatiču u položaju da leži na levom boku.
14.M.R. negira u intervjuu sa veštacima VMA bilo kakav fizički kontakt sa žrtvom nakon što je pok.S. sela na trosed, dok se u sudskomedicinskom nalazu (19.11. 2oo7.) kao i iz izjave na poslednjem pretresu (7.12.2oo7.) nalazi rečenica : Nakon toga ( pokušaja da telefonira S. roditeljima) Mile je Smilju, koja je ležala na levom boku, gurnuo dlanom desne ruke, uhvatio, odnosno gurao u predelu usta što u odnosu na vreme kada se ovaj čin dogodio mogućnost shvatanja dela i mogućnost upravljanja svojim postupcima je bila očuvana”.
Izmišljotina do izmišljotine, konfabulacija do konfabulacije, neistina do neistine,oholost do oholosti, nadobudost do nadobudosti, površnost do površnosti, proizvoljnost do proizvoljnosti, neargumentovanost do neargumentovanosti, nepotpunost do nepotpunosti, nejasnost do nejasnosti su obeležje ovog dela Neuropsihijatrijskog Nalaza i Mišljenja !
Predsednik Veća je odmah uočio ove neistine, pa je prof.dr. G.D.,na str. 2 ,stav 8 i stav in fine Zapisnika o glavnom pretresu od 28.maja 2oo8.g., odgovorila, laički i drsko odgovorila:
“Tačno je da je u Nalazu upotrebljena rečenica da je okrivljeni prišao trosedu dok je pokojna oštećena ležala, mi smo ovo konstatovali, jer je to i konstatovano na Zapisniku o glavnom pretresu od 7.decembra 2oo7.g. (Ovo je još jedna gruba neistina, ili, laž).


Medjutim,obzirom da sam danas prisustvovala glavnom pretresu, da je sada pojašnjeno da okrivljeni nije prilazio pok. oštećenoj dok je bila na trosedu, izjavljujem da ova činjenica ne menja nalaz koji sam dostavila sa timom veštaka. “
Ovo nije odgovor jednog Univerzitetskog profesora, niti odgovor jednog naučnika, niti odgovor jedne stručne misli koja istinu nalazi u celini jedne ličnosti i u celini jednog dogadjaja, niti odgovor jedne misli koja smatra da je pojedinosti jednog dogadjaja čine moćnijom, silnijom, istinitijom, verodostojnijom i verističnijom, niti odgovor jednog znanja koje teži da utvrdi tzv. materijalnu istinu u vezi predmeta iz Optužnice, nego to je odgovor jedne raskomoćene, opuštene, razmažene,činovničke, ravnodušne, površne,plitke misli koja pretpostavlja da je ona nedodirljiva, nesporna, nesumnjiva i neproverljiva !


Da li je stručno znanje demokratsko pitanje, ili, aristokratsko, izabrano, posvećeno, sakralno; da li je stručno znanje populističko, većinsko, majoritetno, stadno, gregarno, obično, masovno, ulično, agorsko, pijačno pitanje ili pastirsko, izdvojeno, usamljeničko, odabrano, blagodatno, darovno, mojsijevsko, manjinsko pitanje; da li je stručno znanje Jednina, ili, Množina ; da li je stručno znanje ponarodjeno, opšte, ili, odnarodjeno, posebno, naročito, sui generično; da li su Buda , Mojsije, Konfučije, Hristos i Muhamed , kao osnivači svetskih religija, slučajnost, ili, zakonitost odredjena blagodatima Gospodnjim; da li se Blagodat uma , znanja, govora, linija, lepote, duha, duševnosti, dobrote, čistog srca, dobre volje, krotkosti, oblika,opraštanja spušta na Jednoga, ili, na Množinu; da li je scientia sacra (sveto znanje oprašeno smislom Gospodnjim) blagodat Jednine,ili,blagodat Množine; da li se istina vidi Razumom,ili, Otkrovenjem; da li se istina nalazi u Celini jednog Dogadjaja, ili, u nekom njenom delu; da li istinu može utvrditi tzv. Konjska Pamet ( prosta, fizička, neposredna, frontalna, trodimenzionalna, euklidovska,koja se služi isključivo fizičkim očima), ili, Konjstvena Pamet ( složena, apstraktna, četvorodimenzionalna, onostrana, kovrdžava, ricava, metafizička, koja se služi duhovnim očima ) ?!!!
Lako je odgovoriti !


Konjstvena Pamet predstavlja aplikaciju tzv. unutrašnjeg vidjenja jednog dogadjaja ili ličnosti, koje primenjuje i aplicira upotrebu svetiljke prilikom ulaženja u tajnu jednog dogadjaja, ili, ličnosti ! Ova pamet se služi duhovnim očima, koje vide nevidljivo kao vidljivo !


Znanje oprašeno smislom besmrtnosti , dobrom voljom, otkrovenjem vidi jedan dogadjaj, ili, ličnost u celini i utvrdjuje istinu !!!


Oholost koja doživljava sebe kao proročkog harizmatika , ili, tvorca čudesnih znakova, ili, primaoca Božijih poruka, ili, posednika lične harizme, ili, šamana, ili, miropomazanika, ili, duhovno-psihičkog herosa ala Franja Asiški, Dominika Kuzmana, Ignjacija Lojole , Vasilija Velikog, Jovana Damaskina, Serafima iz Sarova, Martina Lutera, Jana Kalvina, Ulricha Cvigla, ili, nosioca svetog kovčega zavetovanja, ili , kao nekog koji je veći od hrama, ili, kao nekog koji predstavlja savest grupe , ili, kao duhovni horivski ognjeni grm ne može da vidi dogadjaj u celini, niti da utvrdi istinu o njemu, ili, o nekoj ličnosti !
Zašto?
U oholosti nema mojsijevske skromnosti, niti veličine, niti blagorodnosti, niti harizmatičnosti,niti teofanije, koja kaže :
“Ko sam Ja da bih pošao faraonu i izveo sinove Izraila iz Egipta” ?!!!
Ili,..
“Kroz pakao sumnji prošla je moja Osana “, reče F.M. Dostojevski, s obzirom da on zna , dobro zna da je istina kategorija četvrte, dakle, božije dimenzije.Ona se ne nalazi na Stranputici Samovolje i protivljenja Bogu, niti u zabludama individualnog Ja , nego se nalazi na Putu i Svetlosti slobodnog Duha !
Samovolja je prinuda, ograničenost, fragmentarnost, prkos, zadrtost, negativni afekt, nasilje, sila, laž, kaveznost, ropstvo duha, hibris, nadobudnost, oholost, pa zato je rečeno da suština zla leži u obogotvorenju ljudske prirodne stihije dok suština dobra nalazi se u njegovom oboženju.
Sav užas nije u laži koja se shvata kao greh, nego u laži koja se shvata kao dobro! Teško se podnosi saznanje da neistina ima moć, a istina da je nemoćna.Čovek živi u neprekidnoj strepnji da će istina biti prognana sa zemlje i da će ovde ostati nezaštićen, pa to predstavlja smisao svake njegove pobune.
Nije sporno da se svet ne poziva na istinu, nego na većinu !
Mišljenje većine nema nikakve veze sa istinom, ali to mišljenje vrši funkciju istine u korumpiranoj zajednici!
Ako ove navode iz ovog Podneska pročita i ocenjuje tzv. konjska pamet onda mi je poznata njihova pravna sudbina, ali ako ove navode pročita tzv. konjstvena pamet onda je sasvim izvesno da će ovo Sudsko Veće (koje je darovano smislom razumevanja prirode ove porodične tragedije, a ne kao zločina) postupiti, u smislu čl. 122 ZKP-a ( nezavisno od toga što je reč o tzv. kontrolnom neuropsihijatrijskom veštačenju),tako što će ovaj Neuropsihijatrijski Nalaz i Mišljenje oceniti kao nepotpuno, nejasno, alogično , neživotno, nerazumljivo i protivrečno utvrdjenim okolnostima !
Ovo nije atak na ovu Komisiju sudskih veštaka ove ugledne zdravstvene ustanove, nego atak na jedno površno, oholo, samouvereno, proizvoljno, samovoljno, podmetačko, neistinito, neobrazloženo, neargumentovano i protivzakonito apliciranje neuropsihijatrijske nauke in concreto !!!
Poznato je da su bitni aspekti psihijatrije veoma problematični. Najpre, ne znamo šta je to duševni poremećaj. U psihijatriji vlada konceptualno višeznačje: podjednako su validne i legitimne različite opšte koncepcije o prirodi i poreklu duševnih poremećaja; kako i čime lečiti duševno poremećene, koliko dugo treba to da traje, gde počinje, a gde završava poremećaj. Takodje, psihijatrija je u ćorsokaku, u pogledu dijagnostike i klasifikacije duševnih poremećaja. U njoj postoje bitna neslaganja da li su duševni poremaćaji jedna vrsta somatskih oboljenja ili imaju brojne i značajne posebnosti koje ih izdvajaju.


Konačno,od kada postoji psihijatrija se zloupotrebljava, ozbiljno, teško i zabrinjavajuće se zloupotrebljava zato što nema organo – funkcionalnog korelata na osnovu kojeg bi se validno utvrdilo da li neko boluje od duševnog poremećaja ili ne boluje, ili, rešilo pitanje uračunljivosti na egzaktan način !!!
Ova slabost , relativnost i počesta zloupotrebljenost ove nauke dovela je u iznudicu LIONA AJSENBERGA da kaže da su psihijatri “ psihijatriju bez mozga “ zamenili “ psihijatrijom bez duše” !!!
Isto tako,današnji psihijatri su bio-psiho-socijalni model uveliko zamenili bio-bio-bio modelom, pa je tako došlo do nedvosmislenog carovanja i dominacije biomedicinskog modela u razmišljanju najvećeg broja psihijatara koji pokušavaju tako da očuvaju profesionalni identitet.
Duh vremena , pozitivizam, empirizam, scientizam doprinose vladavini bio medicinskog modela i održavanju u praksi “psihijatrije bez duše”.!!!
Ova istina o pravoj sadašnjoj prirodi ove nauke asocira najvisočije njene duhove na ono što je saopštio NATANIJEL LI, dramski pisac 1683.godine, ovako:
“Rekli su mi da sam lud, a ja sam rekao da su oni ludi i , prokleti bili, preglasali su me”!!!
Iz suštine i smisla ovog neuropsihijatrijskog filozofema proizilazi zaključak da se tzv. preglasavanjem neuropsihijatara , ili, majoritetom neuropsihijatrijskih nalaza i mišljenja ne utvrdjuje istina u vezi jednog dogadjaja,ili,neke ličnosti, nego posmatranjem i gledanjem tog dogadjaja ,ili, ličnosti u Celini, ili, fac totum !!!
A tada u ovoj Osmatračnici šestari se iznad celog dogadjaja, ili, ličnosti, pa se ne može desiti da se ne primeti, ili, ne vidi ono što se neprimećuje ,niti vidi iz tzv.Osmatračnice posmatranja dogadjaja metodom Deo za celinu, ili, pars pro toto !!!
Eto,prezentirao sam čitavu rokfelersku trpezu razloga da vam približim grube greške, neistine, nepotpunosti, nejasnosti, proizvoljnosti, samovoljnosti, arbitrernosti u Nalazu i Mišljenju prof. dr.G.D., koja je in concreto demonstrirala primenu “psihijatrije bez mozga” i “psihijatriju bez duše”!!!


U ovom njenom Nalazu nigde se ne primećuje zabrinutost za sudbinu ono troje mldb. dece; niti se primećuje da se ovde radi o jednoj porodičnoj tragediji, a ne o zločinu; niti se primećuje da se u pravoslavnoj tradiciji ovog naroda nije desilo da je trezni , potpuno trezni muž ubio svoju suprugu , ili, ženu na BADNJI DAN !!!
Ne znam,stvarno ne znam zbog čega bi jedan ovakav Neuropsihijski Platni Nalog , ili, Neuropsihijatrijsko Ništa prof.dr. G.D. stručno bio plauzabilniji, vredniji, značajniji, validniji, istinitiji , prihvatljiviji od Neuropsihijatrijskog Nalaza prof.dr. G.M.P.i prof.dr. N.V. imajući u vidu da Sudsko Veće , u smislu čl. 3 st. 1 ZKP-a, mora da primeni pretpostavku nevinosti i da reši ovo kontraverzno neuropsihijatrijsko pitanje u ravni jurističke maksime in dubio pro reo!!!
Siguran sam da će Sudsko Veće izmedju ova dva različita Neuropsihijatrijska Nalaza i Mišljenja izabrati i prihvatiti ono koje je povoljnije za odbranu ovog Optuženog, dakle, da se Opt.M.R. nalazio u stanju bitno smanjene uračunljivosti u vreme izvršenja krivičnog dela teške telesne povrede na mah iz čl. 121 stav 5 KZ-a !
“Bolje je biti u korist milosrdja, nego u korist kazne” , kaže F.M. Dostojevski !
Ako se tako ne postupi, onda će ovo Sudsko Veće izložiti nepodnošljivim patnjama opt. M.R. i njegove tri mldb. kćerke !!!
Bez namere da povredim i uvredim kognitivno-metafizički dignitet ove porodice moram da kažem, otvoreno da kažem da ona nije kadra da odživi Fnelonovu misao :
“Ko nije patio, ne zna ništa; ne poznaje ni dobro ni zlo, ne poznaje ljude, ne poznaje ni samog sebe “.
Ovu metafizičku misao žive samo posvećeni, izdvojeni, jedinstveni, oddarovani, odblagorodjeni, aristokratski umovi i duhovi, a ona za ovu porodicu predstavlja “velju krušku koja bi joj u grlo zapala “ !!!
Predlažem da se izvede novo neuropsihijatrijsko veštačenje preko :
1.SUDSKO MEDICINSKOG ODBORA MEDICINSKOG FAKULTETA U BEOGRADU !
Ovim stručnim neuropsihijatrijskim veštačenjem utvrdilo bi se da je opt. M.R. u vreme izvršenja ovog inkriminiranog dogadjaja bio bitno smanjeno uračunljiv!!!


Ovaj inkriminirani dogadjaj, u tom slučaju , pravno bi se ocenio kao situacioni dogadjaj, koji karakateriše delovanje na mah !
Najbolja ilustracija ove pravne teze jeste podatak da je nesporno utvrdjeno da je opt. M.R.telefonski razgovarao sa ocem pok. S.R.u trenutku dok je ona ležala na kauču, s jedne strane i istovremeno se verbalno raspravljao sa njom , sa druge strane i sve se ovo odigravalo u prisustvu M.R., njegovog rodjenog ujaka, sa treće strane !


Ove utvrdjene okolnosti, pod kojima se desio ovaj inkriminirani dogadjaj, egzaktno i verodostojno svedoče u vezi prave sadržine psihičkog odnosa opt.M.R. u odnosu na njegove preduzete radnje prema pok.S. R.!!!


Ove činjenice moraju da budu vrednije, jače, snažnije, relevantnije, značajnije, životnije, ubedljivije od irelevantnih, neživotnih , beznačajnih , sporednih, marginalnih,iskonstruisanih , neobrazloženih ustoličavanja neuropsihijatrijskog Nalaza i Mišljenja prof.dr.G.D. u tzv. kontrolno Mišljenje sa aurom nedodirljivosti i nespornosti .
Ni jedan navod iz ovog Podneska nije imao nameru da povredi, uvredi ili omalovaži rad Komisije veštaka sa VMA-a , nego samo da identifikuje sve prave Ahilove pete primenjene “psihijatrije bez mozga” i “psihijatrije bez duše” imajući u vidu da njima nema mesta na ovom prostoru gde stanuju ljudi sa “dušom dubljom od bunara” !


Sudsko Veće je odbilo ovaj obrazloženi predlog Branioca u vezi novog neuropsihijatrijskog veštačenja !
Ovo nije vreme poštovanja hexagona prirodnih prava, niti Magna carta libertatuma iz 1215.godine, niti Habeas corpus acta iz 1679.godine, niti Opšte deklaracije o pravima čoveka i gradjanina od 26.avgusta 1789.godine, nego je ovo vreme Jeringovskog shvatanja prava „da je pravo politika sile“, ili, Geringovskog koncipiranja prava kao „prava uništavanja i istrebljenja“, ili, Lenjinovskog shvatanja prava kao „prava uništavanja, pljačkanja i rušenja“, ili, Trockističkog shvatanja prava kao „prava gvoždja i krvi“, ili, Dantontovskog poimanja prava da „neće suditi kralju, nego će ga ubiti“, ili, Kafkijanskog shvatanja prava da je „sud nepristupačan dokazima pošto razlozi nemaju vrednost imajući u vidu da im je pretpostavljena potreba za osudom.“


Ako je to tako, a jeste, proizilazi da branilac formalno-pravno stalno gubi, u okviru dana, sa ovim pravom sile.
Gubitnik u koordinatama dana, dobitnik je u koordinatama istorije, ili, večnosti, s obzirom da se kao pobedjeni oimenio i postao profesionalna Jednina, profesionalno Jedno i profesionalna Večnost !
Osudjeni su uvek pobedjivali svoje sudije, pa je Hristos pobedio Pilata, Sokrat je pobedio Sud Helijasta, Tomas Mor je pobedio onaj crni sud inkvizicije, Slobodan Jovanović je pobedio crveni sud inkvizicioniranja, Jan Hus je pobedio sud lomače, Antigona je pobedila sud Kreonta, jer žrtva uvek pobedjuje svoje dželate pošto ima status Pravednika !
Pravednik je uvek zakon, zakon je uvek jednina, jednina je uvek večnost, večnost je uvek smisao, smisao je uvek nešto za sve godine koje će zatim doći.


Ovako koncipirana advokatska delatnost doživljava se kao KOMAD NEBA na Zemlji i za koju se može reći:
„Ja sam sama, a oni su svi!“ (F.M.Dostojevski)
Ovako metafizički naoružani Branilac pobedjuje u koordinatama besmrtnosti, s obzirom na misao koja nam dolazi Odozgo :
„Nad svom ovom grdnom mješavinom,
Opet umna sila tožerstvuje,
Ne da se da je zlo pobijedi“.(Njegoš)
Ovo je lakše reći, nego ostvariti, ali što god zatražimo verujući, dobićemo !
2.Vrhovni sud Srbije odbio je Žalbu Branioca kao neosnovanu, ali sasvim je izvesno da će sedmočlano Veće Vrhovnog suda Srbije oceniti kao osnovanu Odbranu Osudj.M.R. u vezi podnetog Zahteva za ispitivanje zakonitosti pravosnažne presude.
U Beogradu, 29.o9.2oo9.g. ILIJA RADULOVIĆ,advokat