Advokatska kancelarija Radulović

Nužna odbrana duše

Advokat Ilija Radulović ...

TERROR LUCIS

Terror lucis ...

Sud za 15. i 16. mart zakazao završne reči u procesu S. Cvjetanu

Čitanjem nove, precizirane optužnice, pred Okružnim sudom u Beogradu završen je dokazni postupak u slučaju Saša Cvjetan Bivši pripadnik jedinice ...

ŽALBA protiv Presude Višeg suda u Beogradu

Ovu Presudu pobijam zbog: 1.bitne povrede odredaba krivičnog postupka; 2.povrede krivičnog zakona; 3.pogrešno i nepotpuno utvrdjenog činjeničnog stanja.

O B R A Z L O Ž E N J E

AD.1.

1.Ova Presuda nije napisana, u smislu člana 361, stav 7 ZKP-a, onako kako je trebala biti napisana; niti su u njoj utvrdjivane činjenice, u smislu člana 352, stav 2, u vezi člana 18, stav 1 i stav 3 ZKP-a, onako kako su zakonski morale biti utvrdjivane.

Inače,..

Predsednik ovog Sudskog Veća vodio je Glavni Pretres na svim ročištima smireno, dobronamerno, stručno, superiorno, zakonito, pa je omogućio nosiocima formalne Odbrane da sva optužena lica realizuju celovito svoje pravo na Odbranu.

Iz tih razloga,…

Ovaj svetlonosni utisak Sudskog Veća prodire kroz ovu Presudu i smanjuje ostrašćenost i ponesenost Branilačkog erosa na jedan minimum iz koga jedva može nešto osporavajuće da se saopšti na jedan primećeni adrenalični način !

No,..

Amicus Plato sed magis amica veritas, ili, volim Platona , ali još više volim istinu, pa u tom smislu ću identifikovati sve uočene pravne slabosti, ili, pravne Ahilove pete ove Presude.

Konkretno,..

Nije sporno da je osudjujuća misao u odnosu na Opt.JELENU OBRADOVIĆ izgradjena isključivo na osnovu svedočenja MILOŠA TODOROVIĆA i NEBOJŠE ZLATIĆA, “policijskih službenika Odeljenja za opservaciju i dokumentovanje UKP”; niti je sporno da ovi svedoci nisu saslušani na Glavnom pretresu; niti je sporno da je Odbrana dala saglasnost na čitanje iskaza ovih svedoka isključivo radi ukidanja Pritvora Opt.MLADENU OBRADOVIĆU i drugim Optuženima !

Dakle,..
Ovo ističem zbog korektnog Sudskog Veća, koje bi inače neposredno saslušalo ove svedoke da nisu nosioci formalne Odbrane pristali da se njihovi iskazi pročitaju !

Medjutim,..

To još ne znači da se saslušanjem ovih svedoka pravilno , potpuno i zakonito utvrdilo činjenično stanje u ovom krivičnom predmetu u odnosu na Opt.JELENU OBRADOVIĆ, s obzirom da su ovi svedoci pristrasni , ostrašćeni, neobjektivni i krajnje zainteresovani in concreto !

Ako je to tako, a jeste, proizilazi zaključak da se Opt. JELENI OBRADOVIĆ mora omogućiti njeno zagarantovano Ustavno, zakonsko,Konvencijsko i Paktno pravo na realizaciju njenog prava na Odbranu tako što će se saslušati svedoci koji će celovito potvrditi osnovanost i verodostojnost njene Odbrane !

Zato,..

Iskazi svedoka MILOŠA TODOROVIĆA i NEBOJŠE ZLATIĆA se ocenjuju, na strani 63, stav in fine red 1 do 31 i strani 64, stav 1, red 1 do 3 Presude, nepotpuno, nejasno, proizvoljno, arbitrerno, neobrazloženo, neargumentovano i protivzakonito, s obzirom da ovo Sudsko Veće nije bilo u mogućnosti da njihovim svedočenjima suprotstavi svedočenja drugih očevidaca sadržine ponašanja Opt.JELENE OBRADOVIĆ !

Isto tako,..

Ocenjuje se verodostojnost sadržine telefonskih razgovora izmedju Opt.JELENE OBRADOVIĆ i drugih učesnika u ovom krivičnom postupku,na strani 74, stav 3, 4, 5, 6, 7, 8 i 9 Presude, nepotpuno, nejasno, necelovito, neobrazloženo, pojednostavljeno i protivzakonito.

Jer,..

“Na ovom svetu ništa ne može biti rečeno da bi bilo shvaćeno tako kako je rečeno, i što je još gore, ništa na ovom svetu ne može biti učinjeno da bi bilo shvaćeno tako kako je učinjeno”, kaže Didro .

Nije lako da shvatimo ono što je učinjeno tako kako je učinjeno, jer treba izabrati metod utvrdjivanja odlučnih činjenica kojim se ovaj složeni i teški zadatak može ostvariti.

Suština ovog metoda sastoji se u gledanju dogadjaja u celini. Što je sunce nad njivom to je celina nad istinom.

Celina treba da šestari i leti nad dogadjajem, jer je samo ona savršena. Tačno je da sve te detalje i pojedinosti može povezati u celinu samo misao koja gleda dogadjaj u celini.

Ovu analizu i vrednovanje pojedinosti i detalja ovog dogadjaja može da izvrši jedna slobodna, kritička i celovita misao, s obzirom da ona može da udje u najtamnije dubine jednog dogadjaja i tada se iz dubina tog dogadjaja vidi kako se mogućnosti njegovog dešavanja Mefistofelovski smeju suverenstvu i vladavini jedne dogmatske i uplašeno uškopljene proste misli.

Ako Faust prima i djavola u ortakluk da bi mogao sve znati i sve moći, jedan ambiciozan sudski rad se mora uortačiti sa ovakvim metodom utvrdjivanja činjenica.

Jedino se na ovaj način može utvrdjivati materijalna istina , koja je osnovni uslov svake zakonite presude.

Memento svakog sudjenja je presuda. Zakonita rpesuda jedino je krunisana mitrom zakonitosti imajući u vidu da je oprašena kosmičkim smislom i ostaje “za sve godine koje će zatim doći”.

U tom smislu proizilazi da je osnovna slabost ove Presude što je ovaj složeni, kompleksni, savijeni, tajnoviti, višespratni, višeslojni dogadjaj pojednostavljen i sveden na jednu jedinu mogućnost njegovog nastajanja !

Razumeti se može jedan dogadjaj samo metafizički, jer je izvorno mesto stvari izvan materijalne prirode.

Ovih 14 Optuženih Lica su 14 kapljica Svetlosti (“okean su kaplje sastavile”) u ovom mraku nemarnog odnosa pretežnog dela stanovnika ove planete prema svom večnom spasenju !

Članovi “Obraza” su članovi svetlosti, budnosti, puta, istine, smisla, spasenja, oduhovljenja, posvećenja, epifanije. Oni se krste ljubavlju i mirom, a ne mačem i krvlju, s obzirom da služe Bogu, a ne Idolu !

Kada Zemlja primeti ovakav komad Neba na svom području odmah ga progoni, optužuje i sudi, s obzirom na vladavinu straha od svetlosti, ili, terror lucisa na ovom globu.

Jednostavno,..

Vrlini se stavlja metafizička žuta traka. Svetlonosci duha, ili, lampa de fori, koji su se svojim darom smestili pored samog Boga kao Matatroni, doživeli su najveće ovozemaljske nepravde.

Recimo,…

MARIJA KIRI – SKLODOVSKA (1867-1937.g.), dobitnik Nobelove nagrade za fiziku – radioaktivnost, 1903.godine i dobitnik Nobelove nagrade za hemiju, 1911.godine; dobitnik 8 drugih najvisočijih nagrada, 16 medalja, 19 počasnih doktorata univerziteta, 17 počasnih članstava akademija nauka; prva žena profesor na Sorboni, 1908.godine; prva žena koja je stekla doktorat u svetu medju ženama; doživela je da ne bude izabrana za člana Francuske Akademije nauka (nedostajala su joj 2 glasa), 1911.godine.

Ništa nije bolja situacija ni u oblasti prava!

Naprotiv!

Sila je bila i ostala Prvi zakon sveta, a Istina je uvek imala sudbinu Kasandrinog glasa!

Sudjenja Hristu, Sokratu, Tomasu Moru, Jan Husu, Djordanu Brunu, Arhimedu, Slobodanu Jovanoviću, Milovanu Djilasu potvrdjuju i afirmišu ovu istinu da ići Sudiji ne znači ići Pravdi, nego Kazni!

»Ako li zlo učinjeh, dokaži; ako li ga ne učinjeh, onda zašto me biješ«, Hristos kaže Pilatu!

Platon nije mogao da podnese da Sokrat nezasluženo i nepravedno popije Kukutin Otrov za nešto što nije učinio (nego mu je atinska oligarhija podmetnula da je to učinio), pa hoće da brani i odbrani svoga Učitelja.

Medjutim,...

Čitav amfiteatar urliče i grmi:

»SILAZI, SILAZI«!

Naravno,...

Ovaj urlik nije imao personalni značaj, niti vrednost (pošto se nije odnosio na Platona kao Platona), nego se odnosio na Zakon, Istinu, Pravdu, Smisao, Spasenje, Vrlinu.

Kasnije,...

Ova misao rušilaštva, nasilja i laži nastanila se u Trockom, Jeringu, Sen Žistu, Dantonu, Rišeljeu, Nikolaju Vasiljeviču Kriljenku, Robespjeru koji su smatrali da je pravo »uništavanje, rušenje i pljačkanje«, ili, »ubijanje«, ili, »osveta«, ili, »podmetanje krivice«, ili, »celishodnost, dnevna celishodnost«, ili, »gvoždje i krv«.

Ali,..

Čovek ne prihvata da bude samo prolazna vest pred čovečanstvom, nego metafizički želi da bude večnost pred Bogom.

Očigledno,..

Nije svejedno da li se čovek opredelio za logos ili krv; duh ili profit; Enoha ili Kaina; pravdu ili celishodnost; Avelja ili Hendricha VIII; benedictansku poslušnost ili zoharsku svetlost; ljubav ili mržnju; smisao ili besmisao; Zosimu ili Kirilova.

Jedino Kirilov veruje u večni život na Zemlji i u čovekoboga. Ovaj kirilovski put samovolje, oholosti i čovekoboštva završava se smrću pošto na njemu nema Vaskrsenja. Na ovom putu isključivo trijumfuje smrt, jer se besmrtnost ostvaruje samo u svetlosti i ljubavi.

Politički prvosveštenik sveta dočekan je u Srbiji, 12.oktobra 2010.godine, kirilovski, s obzirom da je domaćin ovoj visokoj gošći , na rokfelerski ukrašenoj trpezi , poklonio , u znak osobite pokornosti i služenja, glave duhovnosti, logosa, vere i obraza ovog prostora.

Ni jedan Vavilon ne voli »različite jezike«, jer ga oni ruše !

Ovih 14 kapljica svetlosti su toga dana, 10.oktobra 2010.godine, saopštile, objavile i obznanile da zlo nije dobro, da nemoral nije moral, da laž nije istina, da Adama i Evu ne mogu zameniti dva Adama, da praznina nije pliroma,ili, ispunjenost, da smrt nije život !
No,...

Ovo je zemlja, istini nije ovde mesto !

Kada se snima jedan film, onda se naruči scenario, scenario se predaje režiseru, režiser pronalazi glumce dodeljujući im već napisane i odredjene uloge !

Režiseri i Scenaristi nikada se ne pojavljuju u svojim filmovima !

Ko su scenaristi i režiseri današnjih svetskih “Ovčara” i ove naše “Ovčare” o kojoj već nekoliko godina raspravljamo pedantno, ozbiljno, dobronamerno, savesno, studiozno ?!!!

GLOBALNI MOĆNICI !

Recimo,Direktor CIA , ALEN DALAS, otvoreno, sasvim otvoreno je saopštio, 1945.godine, projekat svetske vlasti i rušenja Rusije, ovako:

’’Posejavši u Rusiji haos, mi ćemo, neprimetno, zameniti njihove vrednosti lažnim i nateraćemo ih da u te lažne vrednosti veruju.Kako?Naći ćemo svoje istomišljenike, svoje pomoćnike i saveznike u samoj Rusiji.Malo-pomalo, po etapama, rasplamsavaće se, po svojim razmerama, grandiozna tragedija pogibije najnepokornijeg naroda na svetu, definitivnog i nepovratnog gašenja njegove samosvesti.

Iz literature i umetnosti, na primer, mi ćemo postepeno zatrti njihovu socijalnu suštinu.Odviknućemo umetnike i uništiti u njima želju da se bave prikazivanjem i istraživanjem tih procesa, koji nastaju u dubini narodnih masa.Literatura, pozorište, bioskop, sve to će da prikazuje i veliča najniža ljudska osećanja.Mi ćemo, na svaki način, podržavati i uzdisati tzv.stvaraoce koji će gajiti i utiskivati u ljudska saznanja kult seksa, nasilja, sadizma, izdaje-jednom rečju svakakav nemoral.

U upravljanju državom stvorićemo haos, zbrku.Mi ćemo neprimetno, ali, aktivno i neprekidno, doprinositi samovolji činovnika, onih koji primaju mito, bezprincipijelnosti.Birokratizam i ženskaranje proglasićemo kao dobročinstvo.Časnost i poštenje biće ismejavani i nikome neće biti potrebni, pretvoriće se u recidiv prošlosti.Prostakluk i drskost, laž i prevaru, pijanstvo i narkomaniju, životni strah jednih od drugih, i bezstidnost, prevara , nacionalizam i neprijateljstvo naroda, a pre svega, neprijateljstvo i mržnju prema ruskom narodu:Sve to ćemo vešto i neprimetno kultivisati.

I samo poneko, shvataće, ili, razumeti šta se dešava.A te ljude stavićemo u bezpomoćni položaj, učinićemo ih smešnim.Naći čemo način da ih oklevetamo i proglasimo ih otpadnicima društva.

Čupaćemo društvene korene, banalizirati i uništavati osnove narodnog morala.Na taj način, remetićemo pokoljenje za pokoljenjem.Usmerićemo se na osobe još u dečjem uzrastu i glavnu pažnju posvetićemo omladini, kvariti je, goniti na razvrat.Napravićemo od njih cinike, prostake, kosmopolite.

Eto, tako ćemo uraditi.’’

Ruska agencija RBC i poznati publicista V.AŠUROV, na Konferenciji o medjunarodnom terorizmu u Moskvi, u maju mesecu 2004.godine, obznanili su ovu poznatu (nedemantovanu) IZJAVU!

To je IZJAVA de facto Velikog Inkvizitora, koji smatra da mi treba da živimo napušteni od istine!

Uostalom,svet se ne poziva na istinu, nego na većinu!Većina se pribavlja na taj način da onaj ko ne stane na stranu sveta, njemu su uskraćene mogućnosti života, žigosan je kao pobunjenik i isključen iz društva.Mišljenje većine nema nikakve veze sa istinom, ali to mišljenje vrši funkciju istine u korumpiranoj zajednici( Bela Hamvaš, ‘’PATAM’’, Strana 28).

Na mesto Velikog Inkvizitora danas je već stupio na scenu Aparat.U vladavini Aparata ne treba ni propovedati, nije potrebna ni idelologija, s obzirom da je on bez odgovornosti, bezličan, neuhvatljiv, bez ideja, bez slave.Automatski uništava čovekovu svest i ponos. Isti čovek postaje , u istom trenu, dželat i robijaš, diktator i prognanik.

Ako je zaduženje Velikog Inkvizitora bilo da se umeša tamo gde se pojavi svetlost i da je ugasi, Aparat je stvorio takav sistem koji je unapred sprečavao pojavu svetlosti pronalazeći formule za proslavljanje mraka, neistine i ropstva.

Takav slučaj desio se u našem slučaju !

Osim toga,..

Jedna metafizička primećena misao za zauvek je rekla :

“Nigde toliko ljudi koliko u jednom čoveku,
Nigde toliko drukčijeg koliko u jednom istom “.

Znači,..

Ocenjivanje verodostojnosti sadržine telefonskih razgovora, na strani 75, stav 3,4,5,6,7,8 i 9 Presude, nije izvršeno , u smislu člana 361, stav 7 ZKP-a, onako kako je to zakonski moralo da bude izvršeno, s obzirom da je taj deo Presude čitavu jednu pravnu svetlosnu godinu udaljen od jedne zakonite Osmatračnice posmatranja jednog dogadjaja koja je prezentirana u ovoj Žalbi.

2.Ovo su bitne povrede odredaba krivičnog postupka iz člana 368, stav 1, tačka 11 ZKP-a.

AD.2.

Na osnovu izvedenih dokaza proizilazi da nema dokaza da je Opt. JELENA OBRADOVIĆ izvršila krivično delo iz Izrečnog dela ove Presude, pa je trebalo osloboditi od ove Optužbe i zato je povredjen krivični zakon.

Moja otadžbina je viša nego otadžbina moga vremena; moj sud je veći nego sud moga vremena; moje tumačenje zakona je veće od tumačenja zakona moga vremena; moje presude su veće od presuda moga vremena; moj Sud Zakona je veći od Suda Potrebe moga vremena; moj Sudija je veći nego Pravni Razbojnik moga vremena ; moja Sudnica je veća nego Pravna Hajdučka Pećina moga vremena; moja Istina je veća nego Laž moga vremena; moja Celina je veća od Sitnica moga vremena; moje Dobro je veće nego Zlo moga vremena; moj Smisao je veći nego Besmisao moga vremena, moja Svetlost je veća nego Mrak moga vremena; moj Život je veći nego Borba za opstanak moga vremena; moje društvo je veće nego životinjska farma moga vremena; moja Večnost je veća nego Prolaznost moga vremena; moj Hristos , koji je prvi ukazivao na puteve srca kao na puteve Božije, veći je od Boga rata, otimanja teritorija moga vremena; moje bivstvo je veće od imanja moga vremena; moje opraštanje “bližnjemu svome” veće je od osvete moga vremena; moja aristokratija je viša od demokratije moga vremena; moji Teofili su viši od Teofoba moga vremena; moje hrišćanske vrline su više od smrtnih grehova moga vremena;” Ja sam onaj koji jesam “ viši je od “ Ja sam ono što imam” moga vremena; moje verovanje da je “Carstvo Božije u nama “ veće je nego verovanje “Pakao , to su drugi” moga vremena !

Borba za prave vrednosti u ovoj suprotstavljenosti nije poziv na nasilje, niti ta borba ima obeležja bilo kojeg krivičnog dela imajući u vidu da život uvek ima veću vrednost u odnosu na smrt !

AD.3.

O pogrešno i nepotpuno utvrdjenom činjeničnom stanju sam detaljno govorio pod AD.l. ove Žalbe pa to neću ponavljati.

Jedino,..

Predlažem da se saslušaju kao svedoci:

1.Aleksandar Milovanović,
2.Živa Buzadžija,
3.Milutin Lepšanović,
4.Nikola Aleksić,
5.episkop banatski Nikanor,
6.jeromonah Simeon,Manastir Rukumija,
7.sveštenik Marijan Knežević ,iz Stava, kod Valjeva.

Ovim svedocima poznata je sadržina razgovora Opt. MLADENA OBRADOVIĆA sa njima u vezi sadržine ponašanja na dan 10.oktobra 2010.godine, s jedne strane i da su se u tom razgovoru dogovorili da će se pričestiti na nedeljnoj liturgiji, sa druge strane.

Očigledno,..

Iskazima ovih svedoka potvrdiće se da je dogovoreno mirno, tiho, duhovno ponašanje u stilu tzv. satja grahe , ili, mirnog protesta u odnosu na paradu koja je promovisala i afirmisala laž kao istinu, porok kao vrlinu, besmisao kao smisao, smrt kao život !

Bez izvodjenja ovih dokaza ne može se pravilno i potpuno utvrditi činjenično stanje u ovom krivičnom predmetu, niti se može doneti zakonita Presuda.

Zbog toga,..

Predlažem da se ova Presuda UKINE imajući u vidu njene brojne identifikovane pravne slabosti !

Ni jedan navod iz ove Žalbe nije hteo da bilo čiji rad povredi, uvredi ,niti da omalovaži, nego samo da identifikuje pravne Ahilove pete ove Presude.

Opt. JELENA OBRADOVIĆ i ja želimo da prisustvujemo vašoj žalbenoj sednici pa vas molim da nas pozovete.

BRANILAC
Opt. JELENE OBRADOVIĆ

ILIJA RADULOVIĆ
advokat